VED KJØP AV BLÅ BOSCH ELEKTROVERKTØY KAN DU UTVIDE GARANTITIDEN FRA  2 TIL 3 ÅR VED REGISTRERING AV PRODUKTET 


Bosch elektroverktøy oppfyller de strengeste kvalitetskrav.
Av den grunn gir vi deg et spesielt tilbud.
Forleng garantitiden på ett år kostnadsfritt med to år nå.
Da vil du dra fordel av vårt garantiløfte i totalt 3 år.
Tilbudet gjelder for alle profesjonelle elektro- og måleverktøy og for tilhørende batterier og ladere fra Bosch.
Unntakene er høyfrekvensverktøy, batteridrevne bor-/skrumaskiner for industribruk, trykkluftverktøy og medfølgende tilbehør.


Gjelder kun alle de blå bosch verktøyene.

 


Hva kan pro360 tilby ? 

  • Gratis garantiforlengelse inntil tre år. Fullstendig oversikt over din digitale maskinliste. Og i fremtiden mange flere tjenester som kan øke effektiviteten din. Følg med!
  • Du trenger bare et passord til alle innloggingene.
  • Den digitale verktøylisten gir deg full oversikt over verktøyene dine og garantien din – uansett om du er på farten eller sitter ved PC-en. 
  • Du skanner ganske enkelt merkeplater med kameraet på mobiltelefonen din for å overføre verktøyene dine umiddelbart til den digitale maskinlisten din, uten problemer.
  •  I fremtidige oppdateringer vil mange flere servicetilbud bli tilgjengelig for deg via PRO360.

  • Garantien gjelder kun ved produskjonfeil eller matrielle feil.

Kjøp verktøy

     Kjøp et av våre bosch Professional - verktøy

Forleng garantien på nettet

Registrer verktøyet ditt raskt og enkelt i serviceportalen PRO360, innen 4 uker etter kjøpet. 

Kontakt ved garantikrav

Kontakt forhandleren eller vår kundestøtte, eller fyll ut nettskjemaet for reparasjonsordren selv.

Tlf.: +47 6487 8950

E-post: powertools@no.bosch.com

VIKTIG Å HUSKE PÅ.

Registrering er kun mulig på følgende nettsider: www.mybosch-tools.com hvis det dreier seg om et verktøy for hjem og hage, eller www.bosch-professional.com/pro360 hvis det dreier seg om et verktøy for håndverk og industri. Registrering er bare mulig hvis du samtykker til at opplysningene som angis, blir lagret.

 

  • Fakturaen eller kvitteringen fra selgeren som du kjøpte verktøyet av er avgjørende for registrering innen den nevnte fristen. Det er derfor viktig å ta vare på den originale kjøpskvitteringen.
  • Etter registreringen mottar du et bevis. Også dette beviset er nødvendig for garantien og må skrives ut umiddelbart og oppbevares.

Alle Bosch elektroverktøy, trykkluftverktøy, måleverktøy og hageredskaper blir nøye testet og er underlagt de strenge kontrollene i Boschs kvalitetssikring. Robert Bosch Power
Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 LeinfeldenEchterdingen ("Bosch" eller "vi" nedenfor) gir derfor en garanti på Bosch elektroverktøy, trykkluftverktøy, måleverktøy, hageredskaper og alle elektrisk drevne produkter (samlebetegnelsen "verktøy" brukes nedenfor) i henhold til vilkårene nedenfor. Kjøperens rettigheter basert på kjøpsavtalen med selgeren vedrørende ansvar for
mangler og lovbestemte rettigheter blir ikke berørt av denne garantien.


1. Vi gir en to års garanti mot mangler på verktøyene som beviselig skyldes material- elle produksjonsfeil i løpet av garantitiden, i henhold til bestemmelsene nedenfor. For verktøy som brukes i industri eller håndverk eller utsettes for tilsvarende belastning er garantitiden 12 måneder. Garantiperioden starter ved den første kundens kjøp av verktøyet. Det er datoen på originalkvitteringen som er avgjørende.

Gjelende garanti for batterier

Gyldighetperioden for Premium batteriservice regnes fra kjøpsdatoen for produktet og opphører 24 måneder senere.
Det er datoen på originalkvitteringen som er avgjørende.
Det er ikke mulig å forlenge gyldighetsperioden.

For å kunne gjøre krav på ytelser forbundet med Premium batteriservice må kunden registrere produktet innen 4 uker etter kjøpsdato.
Registreringen kan bare gjøres på Internett 
Klikk her for registrering

Registreringen er kun gyldig dersom skjemaet på Internett er fullstendig og riktig utfylt, og Robert Bosch Power Tools GmbH har gitt en registreringsbekreftelse som det kan tas utskrift av.


Hvordan få tak i appen ?

Du kan når som helst logge deg inn på denne siden.

Ekstra komfortabelt er det med PRO360-appen med integrert kameraskanning for enda enklere garantiforlengelse.