Bra Arbeidsmiljøvalg

Bra Arbeidsmiljøvalg

Gjør det enklere å velge sikre stigeprodukter

Sikkerhet ved arbeid i høyden er et stort tema i bransjen, da altfor mange ulykker og skader er knyttet til fall. Og mange av fallulykkene skjer fra lavere høyder, og mange ved bruk av stigeprodukter. Bransjen er enig om at man må ta grep for å redusere ulykkestallene og redusere sykefraværet knyttet til fallulykker.

Grove Knutsen, som har vært eksklusiv distributør for det tyske stigemerket Zarges i Norge siden midten av 60-tallet, lanserte i 2015 stigemerkingen «Ekstra Sikker». Dette var en egen merkeordning for de mest sikre stigeproduktene fra Zarges, basert på den svenske «Bra Arbetsmiljöval» merkingen. Den svenske merkingen ble utformet gjennom et prosjekt mellom Skanska og Ahlsell i Sverige i 2010.

Flere av de store entreprenørene og byggherrene i Norge har i de senere årene vist en økende interessert for en smart merkeordning for sikre stigeprodukter som skal gjøre det enklere å velge sikkerhet. Det ble raskt tydelig at det var et klart behov for en større og bredere merkeordning.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) gikk sammen sammen med sentrale aktører i bygg- og anleggsbransjen, inkludert Grove Knutsen og Zarges, og lanserte merkeordningen «Bra Arbeidsmiljøvalg» for sikre stigeprodukter på HMS konferansen i 2017.

«Merket Bra Arbeidsmiljøvalg er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegodkjenning. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg har sammen med flere entreprenører og leverandører utarbeidet kriterier for merkingen.» - sitat EBA

Målet med Bra Arbeidsmiljøvalg merkingen er å øke fokuset på sikkerhet ved arbeid i høyden på og samtidig gjøre det lettere å velge et sikkert stigeprodukt. Byggherrer, bygg- og anleggsentreprenører og andre aktører i andre bransjer står fritt til å følge og benytte denne merkingen for å sikre at det blir brukt stigeprodukter som tilfredsstiller de viktigste sikkerhetskravene til stiger som bransjen stiller seg bak.

Produkter med «Bra Arbeidsmiljøvalg» -merket skal tilfredsstille en rekke generelle krav som går på at produktene må være produsert og testet etter gjeldende EN norm, krav til plattformstørrelse, trinndybde, sklisikre trinn og krav til at produktene må kunne låses i utfelt posisjon. I tillegg er det utarbeidet en oversikt over ikke godkjente produkter som for eksempel forbyr produkter med tretrinn, produkter uten stoppbøyle, plattform under 30x25 cm og stigeprodukter som er ment for den private forbruker. Se folderen fra EBA her.

Merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg består av fire ulike høydenivåer med tilhørende minimumskrav: