Fallrisiko

Denne artikkelen/innholdet er laget av vår samarbeidspartner Skydda Norge

Risikoer

Fall er den vanligste årsaken til dødsfall og ulykker på byggeplasser. I Norge dør og skades mange personer hvert år på grunn av fallulykker innen bygg og industri.

 

Hva forårsaker fallulykker?

De vanligste årsakene til at fallulykker inntreffer er:

  • Manglende opplæring.
  • Mangler i personers holdninger og ansvarsfølelse.
  • Manglende forankring.
  • Manglende kunnskap om utstyr.
  • Tidspress (stress) og økonomi.

Dette kan forebygges med riktig bruk av fallsikring og riktig opplæring!

 

Hva er fallsikring?

Fallsikringen skal forhindre fall fra høyden. Hvis det likevel oppstår et fall, skal fallsikringen bremse fallet på en sikker måte.

 

Forskjellige typer er:

  • Kollektiv fallsikring – nett, fallforebyggende og falloppfangende systemer med mer.
  • Faste systemer – horisontale og vertikale installasjoner (skinner og vaiere).
  • Personlig fallsikringsutstyr – seler, falldemperliner, sikkerhetsblokk med mer.

 

Personlig fallsikring brukes der det er risiko for fritt fall og det ikke finnes andre sikkerhetstiltak. Fallsikringen skal forebygge fall, men hvis en person likevel faller, skal fallsikringen fange opp personen slik at vedkommende ikke blir skadet.

 

Bruk

Vi mener at personlig fallsikring skal være enkelt å bruke. Enkelt er både bra og sikkert. For å gjøre det enklere å lære seg å bruke fallsikring, bruker vi et ABC-system.

En komplett og korrekt fallsikringsløsning består alltid av disse tre delene:

A = Anchorage (forankring)

B = Body device (helsele)

C = Connecting device (falldemperline, fallstoppline, fallsikringsblokk)

 

Sortiment

Det finnes tre typer fallsikring: Personlig fallsikringsutstyr, faste systemer og kollektiv fallsikring. Personlig fallsikringsutstyr inkluderer seler, falldemperliner, fallsikringsblokk med mer. Faste systemer er produkter som installeres permanent på tak eller fasade. Kollektiv fallsikring innebærer at det er installert et rekkverk, et nett eller et annet fallforebyggende system på taket.

 

Denne artikkelen ble først publisert av Skydda Norge