Fallsikring - Rope Access SPRAT Level III Supervisor


Denne artikkelen/innholdet er laget av vår samarbeidspartner Skydda Norge

2016-02-25

Forkunnskapskrav: Kandidaten må være over 18 år og skal kunne fremvise en loggbok med minst 1000 dokumenterte arbeidstimer i tau og gyldig autorisasjon som Level II Lead Technician. 

Kurslengde: 5 dager.

Instruktør: 10 pers. per instruktør.

 

Mål

En Level III Supervisor har det overordnede ansvaret for sikkerheten på en Rope Access arbeidsplass og har dybdekunnskap innen rigging, redning og utformingen av arbeidsbeskrivelser og risikoanalyser.

 

Etter bestått eksamen kan kandidaten:

  • Vurdere sikkerheten på utstyr og tau-systemer.
  • Gjennomføre rigginger av både normal og avanserte art.
  • Ha forståelse for en fundamental systemanalyse.
  • Etablere ankersystemer.
  • Utføre standardredninger og redninger som krever utstyr med mekanisk utveksling.
  • Kunnskap om mekaniske ankere.

 

Øvrig

For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

 


Denne artikkelen ble først publisert av Skydda Norge