Fallsikringskurs - Grunnkurs

2016-05-12
Denne artikkelen/innholdet er laget av vår samarbeidspartner Skydda Norge

Forkunnskapskrav: Ingen

Kurslengde: 4 timer

Instruktør: 8 pers. per instruktør. Instruktør må være godkjent av Cresto.

 

Målgruppe

Passer for alle som kommer i kontakt med arbeid i høyden, som takarbeidere, bygningsarbeidere, stillasbyggere, snøryddere og lignende.

 

Ved arbeid der det er risiko for fall fra to meter eller mer, må man først velge felles vernetiltak og deretter personlig fallsikringsutstyr.

Det kan være arbeid med risiko for fall fra høyden eller arbeid på et tak.

Felles sikringstiltak kan være at man sørger for at det finnes stillas,

arbeidsplattformer eller annen beskyttelse som en arbeidstaker ikke har på seg.

Av og til kalles de også kollektiv sikring.

Personlig fallsikringsutstyr brukes der man ikke kan bruke felles sikring eller der arbeidet er så kortvarig at det ikke er fornuftig å montere stillas og plattformer.

 

 

Hver dag arbeider mange mennesker i høyden i miljøer hvor det er stor fallrisiko. Lovverk og forskrifter gir arbeidsgiveren plikt til å sørge for sikkert utstyr og opplæring av medarbeiderne sine. Den som bruker fallsikring, skal vite hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen og testes før bruk. Man skal også kjenne til risikoene knyttet til feil bruk og hvordan man skal vedlikeholde utstyret. Praktiske øvelser bør alltid være en del av opplæringen. Brukeren må være kjent med risikoene knyttet til å arbeide i et miljø med fallrisiko, og brukeren må være egnet for arbeidet siden det kan være meget fysisk anstrengende.

 

Mål med fallsikringskurs

Etter godkjent fallsirkingskurs skal deltakeren:

 • Ha kunnskap om gjeldende lover og normer for arbeid i fallrisikomiljøer
 • Ha kunnskap om korrekt bruk av personlig fallsikringsutstyr:
  - Helkroppssele
  - Fallstoppline
  - Støtteline
  - Fallsikringsblokk
  - Glidelås for skinne og wire
 • Forstå verdien av en god risikoanalyse og redningsplan
 • Forståelse for hva som skjer ved et fall

 

Innhold

Arbeidsmiljøloven, arbeidsgivers ansvar, arbeidstakers ansvar, CE – merking, forskrifter, kategorier PPE

 

Teori

 • Hva skjer når vi faller?
 • Hva sier arbeidsmiljøloven?
 • Ansvar og forpliktelser hos arbeidstageren og arbeidsgiver?
 • Hva sier Arbeidstilsynet?
 • Hva er CE- og EN merking?
 • Terminologi.
 • Risikoanalyse, redningsplan.
 • Hva kan brukes som forankringspunkt
 • Hvilket utstyr brukes og hvordan brukes det?

 

Praktisk trening

 • Korrekt bruk av personlig verneutstyr.
 • Klatring i mast, på tak eller stige.
 • Oppsummering og avslutning.

 

Øvrig

For å sikre kvaliteten på kurset vil det bli gjort en vurdering av kursdeltakeren. Etter godkjent kurs utstedes et sertifikat. Kurset kan også holdes hos kunde.

 

Denne artikkelen/innholdet er laget av vår samarbeidspartner Skydda Norge