Gassfilter

Fargekode Gassfilter type Bruksområde
Brun A Organiske gasser og damp med kokepunkt over 65°C, f.eks. løsemidler som lakknafta og tolven.
Brun AX Organiske gasser og damp med kokepunkt mindre enn eller lik 65°C.
Begrenset brukstid. Se bruksanvisning.
Grå B Uorganiske gasser og damp f.eks. klor, blåsyre, svovelsyre.
Gul E Sure gasser f.eks. svoveldioksyd.
Grønn K Ammoniakk og visse aminer.
Rød HG Kvikksølv. Begrenset brukstid. Se bruksanvisning.

Etter metning av gassfilteret skjer gjennomslag i akselererende fart. Filteret bør byttes i god tid før metning.

Bruk kun filter fra uåpnet forpakning, og hvor best før-dato ikke er passert.
Filterbeskyttelse kan kun brukes når det er klare varselegenskaper som smak eller lukt.

Gassfilter beskytter kun mot gass.