Hvordan bygge bokhylle som lenes intil veggen


Avslappende lektyre bokhylle.

Uansett om du har lett lesestoff eller tyngre kost: I denne hyllen som lener seg mot veggen, ser bøkene rett og slett lette ut.

 

Innledning

Vanskelighetsgrad

Kostnader

Tidsforbruk

 Vanskelig  Billig  Middels

Selv knusktørre fagbøker kan gi et avslappet inntrykk. Alt som skal til, er å plassere dem i denne bokhyllen. Den lener seg henslengt mot veggen som for å si: «Det er kult å være lesehest».


Sidene og hylleplatene er innfelt i hverandre i kryss, slik at de danner hyllerommene. Hyllerommene er så skrudd sammen med bakveggen fra baksiden.

Viktig! Når du tegner sporene, må du være svært nøyaktig!

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplater av bøk med en tykkelse på 20 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Stikksag (ekspert)

Plansliper (universal)

Batteridrevne bor-/skrumaskiner (ekspert)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Finsprøytesystem (ekspert)


Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • Kvistbor, 20 og 30 mm
 • Forsenker
 • Trefil
 • Snekkervinkel
 • Slipepapir, grovhet 120–240, svamp
 • Stoffballer, kluter
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • Stoffkluter
 • Tvinger

Nødvendige materialer:

 • Limtreplate, bøk
 • Oppheng, krok
 • Møbelknotter i filt
 • Forsenkede skruer
 • Beis og lakk

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

2

Sider

1820 mm

120 mm

20 mm

Limtre, bøk

1

7

Hylleplater

610 mm

240 mm

20 mm

Limtre, bøk

2

1

Bakvegg

2080 mm

650 mm

20 mm

Limtre, bøk

3

1

Oppheng

   

Ø 30 mm

 

4

1

Krok

       

5

2

Møbelknotter i filt

       

6

17

Forsenkede skruer, 4 x 45 mm

       

1. Lage spor for innfellinger

 

Bokhylle som lenes inntil veggen

 

Både sidene og hylleplatene skal ha 60 mm dype og 20 mm brede spor. Sidene skal ha spor forfra, hylleplatene bakfra. Det er viktig å arbeide svært nøyaktig, slik at sporene senere felles perfekt inn i hverandre.

Marker sporene på sidene og hylleplatene. Spenn først de to sidedelene sammen med tvinger. Bruk underlag av trebiter for å unngå skjemmende trykkmerker. Merk av hylleplatenes posisjoner med blyant på forkantene iht. målene på tegningen. Forleng markeringene ved hjelp av en snekkervinkel 62 mm ned på sideflatene. (Sporene er i prinsippet halvparten så dype som sidens bredde.)

Tegn av spor på hylleplatene på samme måte, men her tegner du fra bakkanten.

Når du har laget alle markeringene, setter du bormaskinen med 20 mm kvistbor (dersom du følger vår materialanbefaling: Diameteren skal alltid tilsvare maksimal platetykkelse!) mot den indre enden av det avmerkede sporet, slik at borets sentreringsspiss står 10 mm foran enden av det markerte sporet. Dermed ligger hullet nøyaktig innenfor markeringen.

Skjær så ut sporene med stikksagen. Hold deg hele tiden innenfor blyantstrekene. Blir sporene litt for smale noen steder, kan du ordne dette med en trefil. Sett nå alle delene sammen. Påfør litt lim inni sporene og la kryssene tørke iht. informasjon fra produsenten.


2. Klargjøre bakveggen

 

Bokhylle som lenes inntil veggen

 

Selv om det ser sånn ut, så står ikke bokhyllen bare lent inntil veggen. Den er av sikkerhetsmessige årsaker festet i overkant ved hjelp av et opphengsbeslag og en skrukrok. Opphengsbeslaget skal festes ca. 60 mm under overkanten på baksiden av bakveggen. Bruk bormaskin og 30 mm kvistbor.

På hyllens underkant bør du montere to filtglidere med skruene som følger med.

Nå skal du bore hull der sidene og hylleplatene (hyllerommene) skal skrus fast. Posisjoner hyllerommene nøyaktig på baksiden av bakveggen. Bruk blyant og tegn omrissene av hyllerommene. Marker også hullene for sidene og hylleplatene (sidene: ett hull per hyllerom midt på; hylleplate: ett hull per hyllerom).

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

 


3. Skru sammen hyllerom og bakvegg

 

Bokhylle som lenes inntil veggen

 

Legg bakveggen med den synlige siden opp på arbeidsbukker. Posisjoner hyllerommene svært nøyaktig på bakveggen, slik at borehullene kommer midt på kantene av hyllerommene.

Nå kan du enkelt skru hyllerommene fast gjennom bakveggen. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 45 mm.


4. Slipe treoverflaten

 

Bokhylle som lenes inntil veggen

 

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen møbelet.

Slip først alle kanter med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling. Tips: Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.


5. Beise overflaten

 

Bokhylle som lenes inntil veggen

 

Beising er en fargebehandling av treoverflater. Beis kan påføres ved hjelp av et finsprøytesystem. Beis beskytter ikke treets overflate. Først når det påføres lakk eller voks på overflaten, er den beskyttet.

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

 

TIPS OM BEISING

På loddrette flater bør du alltid beise nedenfra og opp. Ettersom beis er tyntflytende og treoverflaten sterkt sugende, kan beisen ellers renne nedover og lage merker som ikke kan beises over og skjules.

 


6. Lakkere overflater

 

Bokhylle som lenes inntil veggen

 

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter.

Påfør først et tynt lag lakk. Begynn med kantene og lakker deretter flatene. Flatene skal lakkeres i jevne, parallelle baner.

På samme måte som når du påfører vann på treet, kan det også her reise seg trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 220 eller 240 etter at lakken er tørr.

Påfør et nytt lag lakk. Bruk samme klarlakk som du brukte til grunning. Du kan nå påføre et litt tykkere lag lakk. Begynn med kantene og lakker deretter flatene i jevne og parallelle baner.

 

LAKKERINGSTIPS

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med lakkering, anbefaler vi at du øver litt på en testplate. Det raskeste og beste resultatet oppnår du med akryllakk. Disse vannfortynnbare lakkene påføres ekstra enkelt og raskt med et finsprøytesystem.

 


7. Ferdig!

 

Bokhylle som lenes inntil veggen

 


Kilder, House of Bosch, Bosch.noJuridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.