Hvordan lage designersolseng.

Solseng
En solseng i teak koster mye penger. Her er et gunstig alternativ som er akkurat like komfortabelt.

Innledning

Vanskelighetsgrad

Kostnader

Tidsforbruk

 Middels/Vanskelig  Billig  Middels

Med solsenger i teak blir man virkelig tatt på senga – når man ser prisen. Vi har en rimeligere løsning: denne stilige solsengen i gran med teakfarget lasur.

Solsengen monteres i to trinn. Først monterer du understellet med ben og hjul, deretter liggeflaten som minner om en sengebunn. Vær oppmerksom på at grantre er mindre værbestandig enn andre tresorter, også i lakkert eller lasert tilstand. Ønsker du å være på den sikre siden, bør du heller benytte teak eller robiniatre.

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplater av gran med en tykkelse på 18 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Stikksag (ekspert)

Eksternsliper (ekspert)

Batteridrevne bor-/skrumaskiner (ekspert)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Finsprøytesystem (eller klut) (ekspert)

Hjelpemidler:

  • Treborsett
  • 40 mm kvistbor
  • Forsenker
  • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
  • Slipepapir, grovhet 120–240
  • Trelasur, Lappen (oder Finsprøytesystem)
  • Stoffkluter

Nødvendige materialer:

1

Understell: Skjær ut håndtaksåpning

 

Designersolseng

 

Marker omrisset av åpningen med blyant på en av kortsidene. Tegn inn midtpunktet for kvistboret i hvert av hjørnene, 20 cm innenfor blyantstreken. Start med de fire hjørnehullene for å avrunde åpningen og sett alltid sentreringsspissen på kvistboret nøyaktig midt på det tegnede punktet.

Før deretter stikksagen inn i et av hullene. Sagen skal være avslått. Skjær langs den langsgående linjen frem til neste hull og så videre, til gripeåpningen med avrundede hjørner er ferdig. Skjær alltid innenfor markeringsstreken.

2

Understell: Montere ben og kantlister

Bor i de lange føttene og de lange sidene, slik at de er klare til montering. Se på tegningen for å finne nøyaktig posisjon. Fest føttene med batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 60 mm.

3

Understell: Montere langsider og kortsider med sengebeslag

 

Designersolseng

 

Sengebeslag er vinkler med kort benlengde (her 22 og 28 mm) og stor totalhøyde (her 127 mm). Ved hjelp av disse monteres langsidene og kortsidene på sengen slik at de danner en ramme. Kortsidene ligger mellom langsidene i rammen. Beslagene plasseres alltid slik at det lange benet skrus fast i den korte siden og det korte benet skrus i den lange siden. Se på tegningen for å finne nøyaktig posisjon for sengebeslagene. Bruk batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 3 x 17 mm til monteringen.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

 

4

Understell: Montere hjulene

 

Designersolseng

 

Plasser de faste hjulene midt på de korte benene, og fest dem med batteridrevet skrumaskin og rundhodede skruer 4 x 30 mm. Det er mulig du må bruke underlagsskiver til skruene.

5

Skru sammen delene til sengebunnen og feste med stanghengsel

 

DesignersolsengDesignersolseng

 

Sengebunnen er todelt: Den lange delen til å ligge på og den korte som kan heves. Begge er konstruert på samme måte og bygges etter samme mønster.

Legg den første og den siste sprossen med den pene siden ned på arbeidsbordet. Fest forbindelsesplankene til sprossene med batteridrevet skrumaskin og to forsenkede skruer 4 x 30 mm på hver side. Skru fast resten av sprossene etter samme mønster. Avstanden mellom sprossene skal være 10 mm. Det beste er å bruke avstandsklosser slik at avstanden blir lik hele veien.

Monter sammen begge sengebunndelene med batteridrevet skrumaskin, stanghengsler og de medfølgende skruene.

6

Feste støtten og montere festelisten

 

Designersolseng

 

Nøyaktig posisjonering av festelisten gjøres samtidig med montering av støtten. Skru støtten fast til den andre sprossen på hodedelen med 4 forsenkede skruer 3 x 17 mm. Mål til den nøyaktige posisjonen for festelisten og skru den fast til de korte føttene med 4 forsenkede skruer 4 x 60 mm. Sett støtten på festelisten og skru den fast med 4 forsenkede skruer 3 x 17 mm.

7

Sette sammen understell og sengebunn

 

Designersolseng

 

Som underlag for sengebunnen fester du neoprenbånd til kantlistene. Legg deretter sengebunnen på understellet og skru den fast fra undersiden med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm.

8

Slipe treoverflaten

 

Designersolseng

 

For å få en så fin overflate som mulig, bør du behandle den før du setter sammen møbelet. Slip først alle kanter med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling.

 

TIPS

Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

 

9

Lasere overflatene

 

Designersolseng

 

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør rikelig med lasur med et finsprøytesystem. Tørk av overflødig lasur med en klut. Se tørketidene som er angitt fra produsenten.


 Kilder, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.