Hvordan bygge en håndkleholder

 Holder

Tre gjør rommet trivelig. Og gjør selv nøkterne baderom mye mer innbydende.

 

Innledning

En fin start er vår moderne håndkleholder som passer til håndklær i standardstørrelsen 50 x 100 cm.

Den mest elegante måten å sette sammen håndkleholderen på, er å lime den. Da blir sammenføyningene usynlige. Fordi denne metoden krever en del erfaring, viser vi her hvordan du setter sammen håndkleholderen med skruer. Skruehodene vil da bli synlige.

Følgende byggebeskrivelse gjelder massiv bøk med en tykkelse på 35 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige delene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Stikksag (lett)

Universalsliper (lett)

Batteridrevne bor/skrumaskiner (universal)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Finsprøytesystem (universal)

Hjelpemidler:

  • Treborsett
  • 20 mm kvistbor
  • Slipepapir, grovhet 120–240, svamp
  • Trelim, stoffkluter, svamp
  • Finsprøytesystem
  • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser

Nødvendige materialer:

  • Massiv bøk
  • Møbelstopper
  • Forsenkede skruer
  • Beis og lakk

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

2

Ytterramme

2000 mm

50 mm

35 mm

Massiv bøk

1

2

Tverramme

530 mm

50 mm

35 mm

Massiv bøk

2

4

Håndklestenger

560 mm

50 mm

20 mm

Bøk

3

2

Møbelstopper

       

4

8

Forsenkede skruer, 4 x 60 mm

       

5

2

Forsenkede skruer, 3 x 20 mm

       
1

Klargjøre deler til rammen

 

Håndkleholder til badHåndkleholder til badHåndkleholder til bad

 

Legg ytterammen og tverrammen på gulvet på samme måte som de skal monteres. Tverrammene skal ligge mellom ytterrammene. Merk delene med trekantsymbol slik at har oversikt over hvor de enkelte delene hører hjemme.

Merk av omrisset til tverrammene på innsiden av ytterrammene med blyant. Tegn inn to kryss til borehull innenfor hvert av disse omrissene. Bor hullene med bormaskin og 4 mm trebor. Forsenk hullene fra yttersiden.

Deretter klargjør du ytterrammene for montering av håndklestenger: Merk av posisjonene til borehullene med blyant iht. målene på tegningen. Bor 16 mm dype blindhull med bormaskin og 20 mm kvistbor.

2

Sette sammen rammelister og håndklestenger

 

Håndkleholder til bad

 

Ha i lim i blindhullene på ytterrammene. Stikk håndklestengene inn og fest dem til den andre ytterrammen. Fjern straks lim som pipler ut med en fuktig klut. Legg sammenføyningene i press med tvinger til limet har tørket.

Deretter fester du tverrammene til ytterrammene med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm.

3

Sliping av treoverflatene

 

Håndkleholder til bad

 

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen møbelet.

Slip først alle rammekantene med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling.

4

Beise overflaten

 

Håndkleholder til bad

 

Beising er en fargebehandling av treoverflater. Beis kan påføres ved hjelp av et finsprøytesystem. Beis beskytter ikke treets overflate. Først når det påføres lakk eller voks på overflaten, er den beskyttet.

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

5

Lakkere overflater

 

Håndkleholder til bad

 

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter.

Påfør først et tynt lag lakk. Begynn med kantene og lakker deretter flatene. Flatene skal lakkeres i jevne, parallelle baner.

På samme måte som når du påfører vann på treet, kan det også her reise seg trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 220 eller 240 etter at lakken er tørr.

Påfør et nytt lag lakk. Bruk samme klarlakk som du brukte til grunning. Du kan nå påføre et litt tykkere lag lakk. Begynn med kantene og lakker deretter flatene i jevne og parallelle baner.

6

Ferdig!

 

Håndkleholder til bad

 Kilde, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Anmeldelser