Hvordan bygge en hengelampe

Hengelampe 

 

 

Innledning

Lekre designerlamper koster ofte mer enn hva man har råd til. Vår hengelampe i akrylglass er et rimelig og allsidig alternativ som for eksempel gjør seg godt over spisebordet. Du kan også henge den høyere – eventuelt sammen med enda en lampe – i et langt rom, for eksempel en gang. Her vil den gi en elegant belysning. Og akrylglass kan du dessuten bearbeide på egen hånd!

Følgende byggebeskrivelse gjelder akrylglass med en tykkelse på 5 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

Denne lampen er konstruert på en enkel måte. Den består av en kasse med to tversgående avstivere oppe og nede. Lyskilden er kun festet til ledningen. Selve kassen festes i taket ved hjelp av fire tynne vaiere. Vaierne er festet midt på de to øvre tversgående avstiverne. Blendeplaten ligger løst på de to nedre tversgående avstiverne. Dersom du henger lampen så lavt over et bord at du ikke blendes av lyspæren i lampen, er ikke denne platen nødvendig.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Bordsirkelsag (ekspert)

Støvsuger (ekspert)

Universalsliper (lett)

Benkbormaskin (ekspert)

Batteridrevne bor-/skrumaskiner (ekspert)

 

Hjelpemidler:

  • Borsett
  • Metallfil
  • Slipepapir, grovhet 120–400
  • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser, filttusj
  • Epoksyharpikslim eller lynlim (Obs! Ikke alle typer er egnet!)
  • Gjennomsiktig teip
  • Tvinger

Nødvendige materialer:

  • Akrylglass
  • Metallstenger
  • Vaiere, vaierklemmer, skrukroker

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

2

Langsider

800 mm

300 mm

5 mm

Akrylglass

1

2

Kortsider

150 mm

300 mm

5 mm

Akrylglass

2

1

Blendeplate

750 mm

300 mm

5 mm

Akrylglass

3

4

Stenger, diameter

6 mm

145 mm

 

Stål

4

4

Vaiere

1000 mm

2 mm

   

5

4

Skrukroker

       

6

4

Vaierklemme

       

 

1

Skråskjæring

 

Lekker hengelampe i akrylglass

 

Lampens fire sider skal limes sammen. For å få størst mulig limflater i hjørnene, kuttes kantene på 30 cm på skrå, 45 grader.

Still inn bordsirkelsagen med en kuttevinkel på 45 grader. Forskyv kuttepunktet med ca. en millimeter ekstra, og etterskjær etterpå iht. det nøyaktige målet.

 

TIPS OM BEARBEIDING AV AKRYLGLASS

Akrylglass er et sprøtt og hardt materiale. Når det bearbeides maskinelt, kan friksjonsvarmen føre til at glasset smelter. Når du skjærer i glasset, bør du derfor arbeide med så lavt turtall som mulig. Bruk vernebriller, og støvsug helst opp sponene mens arbeidet pågår. Når du skal spenne fast akrylglasset, bør du bruke mellomlegg av mykt stoff, f.eks. filt. For å skåne den ømfintlige overflaten, fjerner du ikke beskyttelsesfolien før helt til slutt. Spør etter egnet lim på byggvarehuset eller hos akrylglassforhandleren (du finner forhandlere på Gule Sider). Ta hensyn til produsentens tips angående bearbeidelse og sikkerhet.

 

2

Bore blindhull i langsidene

 

Lekker hengelampe i akrylglassLekker hengelampe i akrylglass

 

De fire stengene som forbinder de to langsidene med hverandre, festes i skjulte hull. Dette er hull som er boret fra innsiden og som ikke går helt gjennom. De kalles også blindhull.

Merk av punktene for blindhullene på langsidene med tusj. Fest bormaskinen på borestativet og still inn boredybden på 2,5 mm. Før du borer de fire blindhullene i akrylglasset med 6 mm universalbor uten sentreringsspiss, bør du teste innstillingen av dybdeanlegget på en testplate.

På grunn av borets spiss, har blindhullet sin fulle diameter i kun inntil 1 mm dybde. For at stengene skal passe mellom langsidene, må du eventuelt spisse dem litt med en fil. Prøv om alle delene passer sammen før du limer dem sammen.

Fil hakk midt på undersiden av de to øvre forbindelsesstengene med en metallfil. Disse fungerer som midtmarkeringer når lampen senere skal henges opp.

3

Slipe de langsgående kantene

 

Lekker hengelampe i akrylglass

 

Spenn fast glassplatene og slip de langsgående kantene (ikke skråkantene!). Begynn med slipepapir 120 og finslip til slutt med slipepapir 240. Du skal hele tiden kun arbeide langs kanten. Deretter sliper du hjørnene med fint slipepapir. Slip i lengderetningen i 45 graders vinkel.

4

Sette sammen lampedelene

 

 Lekker hengelampe i akrylglassLekker hengelampe i akrylglass

 

Legg lang- og kortsidene ved siden av hverandre i nøyaktig den rekkefølgen de senere skal settes sammen i. De spisse sidene av skråkantene skal ligge opp og de skal ligge tett inntil hverandre. Lim delene sammen med kraftig teip. Pass på at sidene blir liggende tett inntil hverandre og ikke kan beveges. Trykk teipen så godt fast at det senere ikke kan komme lim inn mellom arbeidsemnet og teipen.

De fire sidene danner nå et slags kjede og kan settes sammen til lampekassen. Du bør nå kontrollere at forbindelsesstengene passer nøyaktig mellom langsidene.

Snu de fire sideplatene som er limt sammen med teip, og legg dem i utvippet posisjon igjen, med skråkantene opp. Påfør litt lim på skråkantene og i blindhullene. Overflødig lim kan angripe overflaten og det er da ikke mulig å fjerne det helt!

Stikk nå forbindelsesstengene inn i hullene (pass på riktig plassering!) og før sidene forsiktig sammen etter hverandre. Fest også det åpne hjørnet med teip. Når limet er tørket, kan du fjerne teipen igjen. Slip til slutt kantene med fint slipepapir som beskrevet i arbeidstrinn 3.

5

Montere lampeoppheng og blendebeskyttelse

 

Lekker hengelampe i akrylglass

 

Legg vaierne rundt de øvre forbindelsesstengene og lag løkker ved hjelp av vaierklemmene. Gå frem på samme måte i den andre enden av vaierne for oppheng i taket. Legg blendeplaten løst oppå de nedre forbindelsesstengene i lampekassen.

6

Henge opp lampen

 

Lekker hengelampe i akrylglass

 

Når du skal henge opp lampen, må du feste to skrukroker i taket. Marker først borepunktene i taket. Det er lett å måle avstanden mellom punktene med målebånd eller tommestokk på oversiden av lampen. Sentrer hullene i forhold til strømuttaket i taket, slik at lyspæren senere blir hengende midt i lampeskjermen.

Til opphenget bruker du en type plugg som passer til taktypen. Bor hullene – avhengig av type tak – med slagbormaskin eller borhammer og steinbor som passer til pluggens størrelse.

Dersom vaierne ikke skulle være like lange på grunn av løkkene, er det mulig å utligne små forskjeller ved å dreie skrukrokene i taket én til to omdreininger.


Kilder, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Anmeldelser