Hvordan bygge en sandkasse med solskjerming

 sandkasse

 

Innledning

Vi har oppgradert den klassiske sandkassen til dagens standard: Denne sandkassen har solskjerming som kan senkes og vippes og dermed gi optimal beskyttelse mot UV-stråling. Du kan også senke solskjermingen helt ned slik at sandkassen beskyttes mot skitt.

Sandkassen består av to deler: selve kassen og markisetaket som er festet på to takstolper. Selve sandkassen er en ramme der delene er skrudd sammen med firkantbeslag. To sammenskrudde gavler danner takrammen.

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplater i gran med en tykkelse på 18 mm (gavlbord) og 27 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

Vær oppmerksom på at grantre er mindre værbestandig enn andre tresorter, også i lakkert eller lasert tilstand. Ønsker du å være på den sikre siden, bør du heller benytte teak eller robiniatre.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Stikksag (universal)

Eksternsliper (universal)

Batteridrevne bor-/skrumaskiner (ekspert)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Overfres (ekspert)

Stiftepistol (lett)

Finsprøytesystem (ekspert)

Hjelpemidler:
 • Treborsett
 • Forsenker
 • Slipepapir, grovhet 120–240
 • Kluter
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser

Nødvendige materialer:

 • Limtreplater av gran
 • Heltre, gran
 • Ugressduk eller tykk plastfolie
 • Markisestoff
 • Forsenkede skruer
 • Trelasur  
Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

2

Gavlsider

1500 mm

200 mm

18 mm

Limtre, gran

1

3

Tverrplanker

1464 mm

58 mm

38 mm

Heltre, gran

2

2

Takstolper

1450 mm

120 mm

27 mm

Limtre, gran

3

2

Korte rammesider

1446 mm

240 mm

27 mm

Limtre, gran

4

2

Lange rammesider

1500 mm

240 mm

27 mm

Limtre, gran

5

4

Loddrette skruelister

213 mm

45 mm

45 mm

Heltre, gran

6

4

Vannrette skruelister

1350 mm

45 mm

45 mm

Heltre, gran

7

4

Sitteplate

1300 mm

200 mm

27 mm

Limtre, gran

8

4

Koblingslasker

170 mm

110 mm

27 mm

Limtre, gran

9

1

Folie

1600 mm

1600 mm

0,4 mm

Ugressduk eller tykk plastfolie

10

1

Markisestoff

ca. 1700

ca. 1500 m

   

11

ca. 68

Forsenkede skruer, 4 x 60 mm

       

12

ca. 32

Forsenkede skruer, 4 x 45 mm

       

13

8

Forsenkede skruer, 4 x 50 mm

       

 1

Sette sammen rammesider og skruelister

Sandkiste2a_982x554_550_310.jpgSandkiste2b_982x554_550_310.jpgSandkiste2c_982x554_550_310.jpg

 Sandkasse med solskjerming

 

Plasser alle delene til rammen på samme måte som de skal settes sammen. De korte rammesidene skal være mellom de lange. Merk delene med trekantsymboler, slik at du vet hvilken del som skal være hvor.

Sett sammen de korte og de lange rammesidene til en ramme ved hjelp av de loddrette skruelistene. Bruk batteridrevet bor-/skrumaskin og skruer 4 x 60 mm.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren. Monter deretter de vannrette skruelistene mellom de loddrette og i flukt med overkanten på rammesiden. Sitteplatene skal senere skrus fast på disse. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm. Se tipset om sammenskruing av to trebiter. I denne omgang må du også forbore hullene på 5 mm gjennom de vannrette skruelistene der sitteplatene senere skal skrus fast fra undersiden.

 

2

Feste sitteplater til rammen

 Sandkasse med solskjermingSandkasse med solskjerming

 

Legg den ferdige rammen på arbeidsbukker. Plasser den første sitteplaten på siden og den vannrette skruelisten som vist på tegningen. Fest platen i denne posisjonen med tvinger. Bruk underlag av trebiter for å unngå skjemmende trykkmerker på arbeidsemnet.

Nå kan du montere seteplaten ved hjelp av batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm. Fest den i de forborede 5-mm-hullene i den vannrette skruelisten. Gå frem på samme måte med de tre resterende sitteplatene. Se tipset om sammenskruing av to trebiter.

Koblingslasker skrus fast til sitteplatene fra undersiden. Dermed festes sitteplatene i hverandre og sandkassen blir mer stabil. Forbor hullene i hjørnene med bormaskin og 5 mm bor.

Legg sandkassen på arbeidsbukker med sitteplatene ned og monter laskene i hjørnene som vist på tegningen. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 45. Se tipset om sammenskruing av to trebiter.

3

Feste ugressduk eller folie på sandkassen

Du bør feste ugressduk eller tykk plastfolie på sandkassen for å hindre at det vokser planter i sanden. Fest duken/folien under de vannrette skruelistene på sidene. Bruk stiftemaskin.

4

Sette sammen gavlsider og tverrplanker til tak

Marker omrisset av gavlen på platene som skal bli gavlsider. Bruk blyant. Målene finner du på tegningen. Skjær ut gavlsidene med stikksag. Det er enklest å få til lange, rette kutt hvis du lager et parallellanlegg ved å spenne opp en passende list med tvinger.

Plasser gavlsidene og tverrplankene slik som de skal monteres senere. Marker de ulike delenes plassering i forhold til hverandre med blyant og trekantsymboler, slik at du vet hvilken del som skal være hvor.

Bor et hull i hver av gavlsidene med bormaskin og 8 mm trebor, slik at de kan festes til takstolpene. Hullets posisjonen er markert på tegningen.

Merk av omrisset av tverrplankene på gavlsidene med blyant. Bor minst to hull med bormaskin og 5 mm trebor som du kan bruke til å sette sammen gavlsider og tverrplanker. Skru med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60. Se tipset om sammenskruing av to trebiter.

5

Klargjøre takstolper og montere dem på sandkassen

Sandkiste6a_982x554_550_310.jpg Sandkasse med solskjerming

 

For at taket skal kunne justeres i høyden og dermed beskytte optimalt mot solstråling, må du frese en slisse i den øvre enden av takstolpene. Fest takstolpen til arbeidsbordet med en tvinge (ikke glem underlag!).

Fres slissen i takstolpen iht. målene på tegningen. Bruk overfres, parallellanlegg og 8 mm notfres. Gjennomfør arbeidet i flere omganger der du freser ca. 4 mm dypt. Dermed skånes freseren.

Monter takstolpene på to sider av sandkassen, midt på og i flukt med den nedre kanten. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 50 mm. Se tipset om sammenskruing av to trebiter.

For at taket også skal kunne fungere som et «lokk» som beskytter sanden mot forurensning, har vi utstyrt den nedre delen av takstolpene med et hull for låseskruer med vingemuttere.

Når du skal markere hvor hullet skal være, må du plassere takrammen oppå sitteplatene på sandkassen. Tegn inn rammens posisjon på innsiden av takstolpene med blyant. Bor hullet med bormaskin og 8 mm trebor.

6

Kle takrammen med markisestoff

 

Sandkasse med solskjerming

 

Spenn markisestoffet langs gavlsidene og over takrammen. Fest stoffet til de ytre tverrplankene med stiftemaskin.

7

Slipe treoverflaten

 

Sandkasse med solskjerming

 

For å få en så fin overflate som mulig, bør du bearbeide overflatene før du setter sammen sandkassen.

Slip først alle kanter med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling. Tips: Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

8

Lasere overflatene

 

Sandkasse med solskjerming

 

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør rikelig med lasur med et finsprøytesystem. Tørk av overflødig lasur med en klut. Se tørketidene som er angitt fra produsenten.

Før du påfører et nytt lag, bør du utføre en mellomsliping med slipepapir 240. Slip også denne gangen kun i treets lengderetning. Gjenta påføringen som beskrevet i forrige avsnitt.

9

Ferdig!

 

Sandkasse med solskjerming

 


Kilder, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Anmeldelser