Hvordan bygge en skattekiste

skattekiste

 

 

Innledning

Rydding blir moro: Det blir mye artigere å rydde når man kan legge de fine lekene i en slik skattekiste i stedet for i kjedelige skap og skuffer. I tillegg er skattkisten fin å sitte på.

Denne skattkisten lages av to åpne kister som er konstruert på samme måte og som settes sammen med pianohengsler. Alle delene til kisten skrus direkte sammen, og skruehodene dekkes med sparkel.

Følgende byggebeskrivelse gjelder fiberplate (MDF) med medium tetthet og en tykkelse på 19 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Universalsliper (lett)

Batteridrevne bor-/skrumaskiner (ekspert)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Finsprøytesystem (ekspert)

 

Hjelpemidler:
 • Treborsett
 • Slipepapir, grovhet 120–240
 • Finsprøytesystem
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • Teip
 • Trelim, stoffkluter
 • Tvinger
 • 2 møbeldørstoppere (gummiknotter)

Nødvendige materialer:

 • Fiberplate (MDF) med middels tetthet
 • Pianohengsler
 • Spennlås
 • Forsenkede skruer
 • Lakk

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

2

Langsider (oppe)

400 mm

97 mm

19 mm

MDF

1

2

Kortsider (oppe)

162 mm

97 mm

19 mm

MDF

2

2

Langsider (nede)

400 mm

145 mm

19 m

MDF

3

2

Kortsider (nede)

162 mm

145 mm

19 mm

MDF

4

2

Bunn/lokk

400 mm

200 mm

19 mm

MDF

5

1

Pianohengsler

400 mm

 

0,7 mm

 

6

1

Spennlås

       

7

ca. 36

Forsenkede skruer, 3,5 x 40 mm

       

8

4

Forsenkede skruer, 3 x 17 mm

       

 

1

Sette sammen delene til kisten

 

SkattkisteSkattkisteSkattkiste

 

Still opp de fire sidene – kortsidene mellom langsidene – til den nedre delen av kisten på samme måte som delene skal monteres. Merk delene med trekantsymbol slik at har oversikt over hvor de enkelte delene hører hjemme.

Tegn en blyantstrek på den korteste kanten av de utvendige sidene av langsidene, 10 mm fra kanten. På denne streken merker du av to hull på det stedet der langsidene skal skrus sammen med kortsidene. Bor hullene i langsidene med bormaskin og 4 mm trebor. Forsenk hullene på yttersiden. Skru sammen langsidene og kortsidene med en batteridrevet skrumaskin og skruer 3,5 x 40 mm. Fortsett slik på alle hjørneforbindelsene hele veien rundt.

 

TIPS OM SAMMENSKRUING AV TO MDF-DELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

 

2

Feste bunn/lokk til kistens sidevegger

 

Skattkiste

 

Tegn en blyantstrek langs kantene på oversiden av bunnen og lokket, 10 mm fra kanten. Bor to hull langs linjen på hver av kortsidene og tre hull på hver av langsidene med bormaskin og 4 mm trebor. Forsenk hullene på undersiden av bunnen/lokket.

Legg rammen som ble skrudd sammen i forrige arbeidstrinn, på arbeidsbordet med overkanten ned (bunn) eller underkanten opp (lokk). Legg bunnen/lokket med forborede hull slik at den/det er i flukt med rammen. Skru bunnen/lokket fast til rammen i de forborede hullene ved hjelp av batteridrevet skrumaskin og skruer 3,5 x 40 mm. Ved montering kan det lønne seg å kikke på tipsene våre ang. sammenskruing av to MDF-deler i arbeidstrinn 1.

Gjenta alle arbeidstrinnene for å bygge den andre delen av kisten.

3

Sette sammen øvre og nedre del av kisten

 

Skattkiste

 

Fest den øvre delen av kisten til den nedre delen på langs, slik at de ligger i flukt. Bruk tvinger. Nå er det enkelt å plassere den utslåtte pianohengselen på kantflatene som ligger ved siden av hverandre, markere hullposisjonene på kantene og forbore skruehullene. Monter pianohengselen med batteridrevet skrumaskin og skruene som følger med eller med skruer 3 x 17 mm.

Når du lukker den øverste delen som et lokk, kan du merke at det blir en sprekk mellom den øvre og den nedre delen i bakkant på grunn av hengslene, mens de to delene ligger helt oppå hverandre i forkant. Lim på dørstoppere (små gummiknotter som demper støyen når man f.eks. lukker igjen møbeldører) i fremkant på den nedre kistedelen.

4

Skru på spennlås

 

 SkattkisteSkattkiste

 

Den nøyaktige posisjonen til de to låsdelene på den nedre kistedelen og på lokket må du bestemme ved å prøve deg frem. Kroken skal festes på lokket, strammeren på den nedre kistedelen. Merk av hvor du skal bore med blyant. Monter først kroken og deretter strammeren med batteridrevet skrumaskin og skruene som følger med eller skruer 3 x 17 mm.

5

Forberede MDF-overflatene

 

 SkattkisteSkattkiste

 

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen de to kistedelene.

Sparkle først igjen alle skruehullene i MDF-flatene som blir synlige, med tresparkel eller kitt. Etter at det er tørt (se informasjon fra produsenten!), sliper du ned områdene med slipepapir 120.

Slip alle kantene med slipepapir 120 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. MDF-flatene sliper du med slipemaskin og slipepapir, kornstørrelse 120–180.

6

Overflatebehandling

 

Skattkiste

 

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør grunningsfylleren med en rulle eller eventuelt med et fargesprøytesystem. La det tørke godt.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

 

MDF-TIPS

MDF har sterkt sugende overflater. Spesielt kantene er det viktig å vie ekstra oppmerksomhet – rettere sagt: flere lag. Ved å bruke MDF med grunningsfolie, slipper du å påføre fyller (som tetter igjen sugende flater). Dette gir et perfekt malingsresultat uten påføring av fyller, i alle fall på flatene. Finslip de ferdiggrunnede flatene og kantene, øk korningen på slipepapiret fra 180 via 220 til 240.

 

7

Lakkere synlige flater

 

Skattkiste

 

Det raskeste og beste resultatet oppnår du med akryllakk. Disse vannfortynnbare lakkene påføres ekstra enkelt og raskt med et finsprøytesystem. Eventuelt kan du også male skattkisten med dispersjonsmaling.

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter. Lakker helst kantene først og deretter flatene. Flatene skal lakkeres i jevne, parallelle baner.

 

LAKKERINGSTIPS

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med lakkering, anbefaler vi at du øver litt på en testplate.

 

8

Ferdig!

 

Skattkiste

 


Kilder, House of Bosch, Bosch.no
 
Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Anmeldelser