Hvordan bygge en skjenk

Skjenk

Individuelt blikkfang som også byr på praktisk oppbevaringsplass: Skjenk i tidsriktig materialmiks.

 

Innledning

Materialkombinasjonen gjør det unikt! Med denne skjenken gir du gjestene dine en dobbel overraskelse: Over det unike designmøbelet – og over det faktum at du har laget det selv, med ett eneste elektroverktøy!

Til dette byggeprosjektet brukes svært forskjellige materialer: MDF-plater, akrylglass, alu-plate og fliser. Verktøyet som brukes, er minisirkelsagen PKS 16 Multi. Med tre forskjellige sagblad (tre, multimateriale, diamantblad) er multitalentet egnet for saging av alle vanlige materialer.

Også nybegynnere greier denne oppgaven. Og hvem vet, kanskje blir dette begynnelsen på din personlige designkarriere?

Du finner en detaljert materialliste og konstruksjonstegning under "Nedlastinger for prosjektet".

 

Nødvendig elektroverktøy:

Sirkelsager (ekspert)

Malingsystemer - tre (ekspert)

Multislipere (easy)

 

Hjelpemidler:

 • Vannløselige filttusjer
 • 5 mm bor
 • 4 mm bor
 • Forsenker
 • Slipepapir, grovhet 120–240
 • Blyant, meterstokk, viskelær
 • Arbeidsflate (rester av sponplate 1000 x 420 mm; tykkelse 16 mm)
 • 2 arbeidsbukker
 • En MDF-plate eller lignende materiale, ca. 700 x 40 x 5 mm
 • Trekantfil – for firkanthåndtakene
 • Slipepapir, grovhet 180–240
 • Folie eller gamle aviser
 • Skrutvinger
 • Teip
 • Tapetkniv
 • For egen beskyttelse Munnbind, vernebriller og hansker

Nødvendige materialer:

 • Treskruer med forsenket hode: 4,5 x 45 (sammenskruing av skrog)
 • Panhead: 3 x 40 (sammenskruing av bakveggen)
 • Treskruer: 4,5 x 25 (skruing av underplate, midtplate og dekkplate)
 • 4 hyllefester for hull Ø 5 mm
 • Listen med tredeler finner du under "Nedlastinger for prosjektet“.

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

 

Treskruer med forsenket hode

45

 

4,5

 

1

3 x 40

Skruer med flatt hode

       

2

 

Treskruer

25

 

4,5

 

3

4

Hylleholder for hull

   

5 mm

 
1

Tilskjæring av platene

Tips: Tips: La byggvarehuset eller snekkeren skjære til platene til de endelige målene.

2

Sag utsparinger for flisene i dekkplaten

 

Skjenk

 

Tegn sagelinjene ved hjelp av malen. Tegn lengre linjer enn det egentlige firkantmålet. På den måten kan du finne sagelinjen nøyaktig ved bruk av den innebygde styrehjelpen til PKS 16 Multi. Sett sagbladet for multimateriale i PKS 16 Multi.

Spenn platen på arbeidsbukkene. Fell ut styrehjelpen til PKS 16 Multi, juster sagstopperen i samsvar med denne og fest den med skrutvingene. Ettersom du sager gjennom hele materialet, bruker du den fulle kuttedybden til PKS 16 Multi. Du trenger med andre ord ikke foreta noen innstilling av kuttedybden på sagen. Du kan altså la denne være løs.

Nå sager du fra hjørnepunkt til hjørnepunkt. For at skal treffe disse nøyaktige er midten og enden på sagbladet (ved full kuttedybde) markert på siden på kontaktflaten til PKS 16 Multi. Ved hjelp av disse merkene finner du hjørnepunktene nøyaktig.

Utfør alle fire kuttene på samme måte.

Deretter bearbeider du baksiden av arbeidsplaten på samme måte.

Trykk eller brekk så den indre firkantplaten ned og ut.

Puss hjørnene litt med filen. (Disse blir senere nesten helt skjult av flisene.)

De uttrykt firkantplatene bruker du som underlagsplate når du nå

skal sage ut firkanthåndtakene og skjærer til flisene

3

Sage ut firkantede håndtaksutsparinger

 

Skjenk

 

Trykk ut seks håndtaksmaler. Til hvert håndtak trengs to eksemplarer av malen; én mal til forsiden og én til baksiden. Alle papirmalene kan skjæres ut med kutteren langs den ytre firkanten.

Start med de store skyvedørene nede: For dette arbeidstrinnet trenger du en bedre underlagsplate som du kan sage inn i. Bruk firkantplaten du saget ut under det forrige arbeidstrinnet. Sag av lengden på denne til bredden på skyvedøren med PKS 16 Multi.

Marker den horisontale aksen til firkanten på begge sider på alu-platen, og juster papirmalen etter denne. Fest denne med teip. Ved skrå snitt er malen er justert for en senkedybde på 5 mm, og ved rette snitt for en senkedybde på 16 mm (full kuttedybde).

Start med de skrå kuttene, og legg styrehjelpen i samsvar med malen.

Fest alt ved hjelp av skrutvingene. Deretter stiller du inn senkedybden på PKS 16 Multi på 5 mm og sager fra markering til markering. Deretter sager du det andre skrå snittet på samme måte. Før du sager de rette kuttene til firkanten, stiller du inn PKS 16 Multi på full senkedybde (16 mm) eller lar innstillingen være løs.

Når du har saget alle sidene til firkanten, snur du skyvedøren og limer på en ny papirmal. Deretter utfører du også alle kuttene fra denne siden.

Nå trykker eller brekker du ut den indre firkantplaten. Du kan pusse hjørnene med trekantfilen. Følg så den samme fremgangsmåten på den store skyvedøren av akrylglass.

For den lille skyvedøren i akrylglass kan du sage til underlagsplaten til bredden på skyvedøren med PKS 16 Multi.

4

Sporene i under- og mellomplaten og til dekkplaten for skyvedørene.

 

Skjenk

 

På dekkplaten forskyves sporet på venstre og høyre side, slik at sporet ikke blir synlig på det ferdige møbelet. Sporene på mellom- og underplaten må imidlertid gå hele veien. Sidedelene dekker sporet på det ferdige møbelet.

Start med dekkplaten: 
Legg denne på arbeidsbukkene med oversiden ned. Som styrehjelp spenner du fast under- eller mellomplaten på dekkplaten. Still inn PKS 16 Multi på senkedybde på 4 mm. Marker 18 mm fra kanten. Ved denne markeringen setter du sagen og sager ned i materialet. Deretter sager du frem til markeringen på den andre enden. Der tar du opp sagbladet igjen.

For å oppnå en tykkelse på sporet på 3,5 mm flytter du styrehjelpen nå 1,5 mm (PKS 16 Multi har en kuttebredde på 2 mm med sagbladet for multimateriale) og utfører et kutt nummer to. Kontroller med en av skyvedørene om den lett kan skyves frem og tilbake i sporet.

Gå frem på samme måte med under- og mellomplaten. Her kan du, som nevnt over, altså lage spor fra venstre til høyre.

TIPS: Hvis sporet ikke har full dybde ved kanten, bearbeider du det med et smalt stikkjern eller sliper av litt på hjørnene på døren, slik at døren blir litt smalere.

5

Skru sammen skroget

 

SkjenkSkjenk

 

Start med de små skrogdelene. Marker de 16 mm tykke delene slik de hører sammen før du foretar sammenskruingen. Til denne merkingen er det best å bruke en såkalt snekkertrekant.

Husk: Lag hullene for hyllefestene i det øvre høyre skroget med bor Ø 5 mm før sammenskruingen.

Deretter markerer du plasseringen av skruene på flatene. Forhåndsbor hver enkelt plate 5 mm, og senk skruehullene slik at skruene senkes helt ned ved den påfølgende sammenskruingen.

Deretter setter du sammen del for del.

Viktig: Forhåndsbor med Ø 4 mm foran før du skrur fast gjennom de forhåndsborede hullene. Dermed blir det plass til Ø 4,5 mm-skruen. Hvis du ikke forhåndsborer på forsiden, spalter MDF-platen seg.

Følg denne fremgangsmåten for hvert skroghjørne og for hver skrogdel. Deretter skrur du på bakveggen med bakveggskruene (Panheads Ø 3 mm). Også bakveggene må forhåndsbores før sammenskruing (bor Ø 4 mm). Ettersom bakveggskruene har liten diameter, er det ikke nødvendig å forhåndsbore på forsiden her.

6

Sammenbygging av skjenken

 

Skjenk

 

Skru først møbelføttene på underplaten. Deretter skruer du fast (treskruer 4,5 x 25) underplaten og mellomplaten med det store skroget.

Viktig: Også her og i de følgende skruforbindelsene må du forhåndsbore med Ø 5 mm. Ettersom du her skrur i en flate og ikke i en endetre, trenger du ikke forhåndsbore den andre delen.

Sett de tre små skrogdelene oppå. Disse skrus sammen med hverandre (treskruer 4,5 x 25) og med det store skroget med mellomplaten (forsenket hode 4,5 x 40).

Før du skrur fast den øvre dekkplaten (treskruer 4,5 x 25), skyver du inn den øvre skyvedøren.

Etter at den øvre dekkplaten er satt fast, skyver du inn skyvedørene nede. Nå gjenstår det bare å skru på sidedelene på fire punkter, innenfra og utover.

7

Tilskjæring av flisene og hyllen

 

Skjenk

 

Først bytter du sagblad på PKS 16 Multi. Sett inn sagbladet for fliser, og still inn senkedybden ca. 5 mm dypere enn tykkelsen på flisen.

Tegn kuttelinjer på flisen med filttusj. Du kan bruke den andre utskårede firkanten som underlag. Juster styrehjelpen etter flisene, og fest alt på arbeidsbukkene. Sag begge flisene til riktig format på denne måten.

Bytt til sagblad for multimateriale når du skal sage hylleplaten. For øvrig følger du samme fremgangsmåte som for flisene.

8

Overflate

 

Skjenk

 

For å oppnå perfekt resultat anbefaler vi at du tar hele skroget fra hverandre igjen. Slip alle delene med slipepapir med grovhet 240, og brekk av skarpe kanter.

Mal først alle endekantene med pensel eller spray, ettersom disse trekker til seg mye maling. Slip kantene igjen etter et malingen er tørket, med grovhet 240. (Følg produsentens anvisninger for tørketid for lakken eller malingen).

Hvis kantene fortsatt ikke er helt dekket, gjentar du dette arbeidstrinnet. Deretter lakkerer du både på kantene og flatene.

9

Ferdig

 

Skjenk

 

Ferdig! Nå kan du plassere ditt nye favorittmøbel et sted der det blir et virkelig blikkfang – og glede deg over et unikt møbel du selv har laget.


Kilde, Bosch.no, House of Bosch


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Anmeldelser