Hvordan bygge en stilig lampe

lampe

 

 

Innledning

Også ved hjelp av kunstig lys kan du skape en stemningsfull atmosfære i ethvert rom – et lysende eksempel er denne lyskassen til feste på veggen som gir rommene dine særpreg. Og som lyser opp småtingene i de to avlange avdelingene i kassen.

Lampen består av to deler: En bakvegg med to smale sider og fronten med de lange åpningene. På baksiden har den to brede sider som er rykket inn samt de tre lyslistene. Ledningen fra disse fører til en tredobbel stikkontakt.

Følgende byggebeskrivelse gjelder fiberplate (MDF) med medium tetthet og en tykkelse på 19 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Stikksag (universal)

Universalsliper (lett)

Slagbordmaskin universal)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Overfres (ekspert)

Finsprøytesystem (ekspert)

 

Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • Pluggmal og markeringsspisser
 • 8 mm treplugger
 • Forsenker
 • Trelim, kluter, tvinger
 • Slipepapir, grovhet 120–240
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser

Nødvendige materialer:

 • Fiberplate (MDF) med middels tetthet
 • Akrylglass
 • Treplugger, skruer, underlagsskiver
 • Lysstoffrør med holder
 • Lakk

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

1

Bakvegg

1322 mm

540 mm

19 mm

MDF

1

1

Sett forfra

1520 mm

660 mm

19 mm

MDF

2

2

Hvitt akrylglass, slipper inn lys

1280 mm

118 mm

5 mm

Akrylglass

3

2

Frontsider

540 mm

139 mm

19 mm

MDF

4

2

Baksider

540 mm

90 mm

19 mm

MDF

5

3

Lyslister

1200 mm

     

6

20

Hylleknekt

5 mm

     

7

8

Forsenkede skruer, 4 x 40 mm

       

8

ca. 20

Forsenkede skruer, 2,4 x 16 mm

       

9

ca. 10

Forsenkede skruer, 4 x 50 mm

       

10

5

Forsenkede skruer, 5 x 50 mm

       

11

4

Forsenkede skruer, 4 x 35 mm

       

 

1

Skjære ut åpninger til hyller på fronten

 

Stilig lampeStilig lampe

 

Start med å tegne omrisset av åpningene på fronten med en blyant i henhold til angivelsene på tegningen. Bor deretter et hull i hvert hjørne med bormaskin og 10-mm-trebor – på en slik måte at kanten på borehullet bare så vidt berører blyantlinjen, men ikke skjærer gjennom denne.

Før stikksagen inn i et av hullene. Sagen skal være avslått. Nå kan du skjære fra hull til hull langs blyantlinjen for å lage åpningen. Du kan selv avgjøre om du vil ha avrundede hjørner eller om du fører sagen helt ut i vinklene.

Dersom du har en overfres med parallellanlegg, kan du bruke denne til å lage utsnittene.

2

Bore hull til hylleknekt

 

Stilig lampe

 

Legg fronten oppå bakveggen på samme måte som de skal monteres. Tegn omrisset av fronten på bakveggen med blyant. Ta vekk fronten igjen.

Trekk en linje med blyant 8 mm utenfor utsnittene både på baksiden av fronten og på forsiden av bakveggen. Bor fem 10 mm dype hull på hver av disse fire linjene i henhold til avstandsangivelsene på tegningen. Hylleknektene til akrylglasset skal senere stikkes inn i disse hullene. Diameteren på hullene må justeres i forhold til størrelsen på hyllebærerne. Viktig: Ikke bor gjennom materialet! Det er best å bruke et dybdeanlegg.

3

Bore plugghull i frontsidene og fronten

 

Stilig lampe

 

For at fronten ikke skal få stygge borehull, har vi bestemt oss for å bruke trelim og plugger til å montere fronten. (Har du planer om å lakkere fronten i en farge, kan du godt skru fronten fast fra forsiden. Hullene vil da bli dekket av tresparkel og lakk. Hvis du fester fronten med skruer, slipper du også det tidkrevende arbeidet med liming og bruk av skrutvinger og underlag.)

Plasser frontsidene på baksiden av fronten slik du vil montere dem. Marker omrisset og plasseringen med blyant.

Ved hjørne- eller T-forbindelser anbefaler vi at du bruker boresjablon og markeringsspisser, såkalte pluggmarkører. Med måling og tegning blir ikke plasseringen av plugghullene nøyaktig nok til at plugghullene flukter nøyaktig med hverandre!

Bor tre plugghull i hver av de aktuelle endekantene på frontsidene med bormaskin og 8-mm-trebor. Posisjonene kan du overføre til baksiden av fronten med pluggmarkører.

En boresjablon er til hjelp ved boring. Den festes til emnet med en skrumekanisme. Den fører boret loddrett inn i treet ved hjelp av en metallmansjett.

En pluggmarkør er en metallstift med en markeringsspiss. Denne stikker du inn i endekantens borehull, der du vil overføre posisjonene. Trykk det forborede emnet nøyaktig mot posisjonen til pluggmarkøren på det motsvarende emnet.

 

TIPS OM PLUGGER

Bor hull i begge delene som skal settes sammen. Bruk trebor med diameter som tilsvarer pluggen. Begge boredybdene skal til sammen utgjøre plugglengden pluss 2 mm. Det beste er å bruke et bor med sentreringsspiss og dybdestopp. Dybdestopp er en stoppring med gjengestift som festes på boret i ønsket boredybde. På flater skal du aldri bore dypere enn to tredjedeler av materialtykkelsen!

 

4

Lime sammen fronten og frontsidene

 

Stilig lampe

 

Påfør lim i plugghullene og på flatene på frontsidene som skal limes, og stikk inn trepluggene. Etter at du har hatt i litt lim i hullene i fronten, kan du sette alt sammen. Press delene sammen med tvinger.

 

VIKTIG

Press alle limforbindelser sammen med tvinger inntil limet er tørt. Se opplysninger fra produsenten. Bruk trebiter som underlag under tvingene. Dette fordeler trykket og du unngår skjemmende merker på arbeidsemnet. Fjern straks lim som pipler ut med en fuktig klut.

 

5

Montere lamper

 

Stilig lampe

 

Legg den fremre delen av lyskassen med yttersiden ned. Monter begge de nedre lysene nedenfor utsnittene og hullrekkene ved hjelp av batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 2,4 x 16 mm. Det tredje lyset monterer du på samme måte ovenfor det øvre utsnittet.

Pass på at alle ledningene peker i samme retning. Da kan du senere føre ledningene ned i åpningen mellom akrylglasset og frontsiden og koble dem til en tredobbel stikkontakt. Denne monterer du på baksiden av fronten. Dermed trenger du bare én ledning til lampen.

6

Skru sammen bakveggen og fronten

 

Stilig lampe

 

Først må du montere de (noe smalere) sidene på bakveggen slik at disse er kant i kant med ytterkantene i forkant. Sidene på bakveggen kan monteres med forsenkede skruer 4 x 50 mm fordi man ikke ser disse på grunn av fronten som stikker ut på sidene. Bor skruehullene i bakveggen. Senk disse slik at skruehodet flukter med overflaten.

Fest bakveggen på lyskassen til veggen med plugger. Bor i bakveggen med bormaskin og 8-mm-trebor. Glem ikke å forsenke hullene. Pass på at begge opphengshullene er i samme høyde.

Marker posisjonene til borehullene på veggen. Bruk en detektor til å forsikre deg om at det ikke går noen ledninger i veggen der du vil feste lampen.

Bor hullene i veggen med bormaskin eller borhammer og 6 mm steinbor avhengig av veggtype. Sug ut støvet fra hullene og stikk pluggene inn. Skru inn passende skruer med den batteridrevne skrumaskinen.

Nå kan fronten skyves inn på den bakre delen av lampen. Det er best å være to når dette skal gjøres. Rett på fronten slik at den er i riktig høyde. Skru den fast ved hjelp av batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 35 mm gjennom hullene som allerede er der. Se tipset ovenfor om sammenskruing av to trebiter.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren. Tips om plugger: Dagens vegger består av ulike materialer, alt fra tørrkonstruksjon til massiv betong. Undersøk først hva veggen er laget av. Hva slags plugger du skal bruke, avhenger av hva slags vegg du skal feste lampen på.

 

7

Forberede overflater

 

 Stilig lampeStilig lampe

 

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen møbelet.

Sparkle først igjen alle skruehullene (dersom det er noen) i MDF-flatene med tresparkel eller kitt. Etter at det er tørt (se informasjon fra produsenten!), sliper du ned områdene med slipepapir 120.

Slip først kantene på alle MDF-delene med slipepapir 120 i en 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. MDF-flatene sliper du med slipemaskin og slipepapir, kornstørrelse 120–180.

8

Overflatebehandling

 

Stilig lampe

 

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør grunningsfylleren med en rulle eller eventuelt med et fargesprøytesystem. La det tørke godt.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

Finslip de ferdiggrunnede flatene og kantene, øk korningen på slipepapiret fra 180 via 220 til 240.

 

MDF-TIPS

MDF har sterkt sugende overflater. Spesielt kantene er det viktig å vie ekstra oppmerksomhet – rettere sagt: flere lag. Ved å bruke MDF med grunningsfolie, slipper du å påføre fyller (som tetter igjen sugende flater). Dette gir et perfekt malingsresultat uten påføring av fyller, i alle fall på flatene.

 

9

Lakkere synlige flater

 

Stilig lampe

 

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter. Lakker helst de innvendige kantene først, deretter de utvendige kantene og til slutt flatene. Flatene skal lakkeres i jevne, parallelle baner.

 

LAKKERINGSTIPS

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med lakkering, anbefaler vi at du øver litt på en testplate. Det raskeste og beste resultatet oppnår du med akryllakk. Den er vannløselig og tilgjengelig i mange ulike farger i ethvert byggvarehus. Det påføres ekstra enkelt og raskt med et finsprøytesystem.

 

10

Ferdig!

 

Stilig lampe

 


Kilder, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.


Anmeldelser