Hvordan bygge et spisebord

hob_small.png

Det du sparer med dette prakteksemplaret av et bord, kan du bruke på et festmåltid med god vin.

 

Innledning

Følgende byggebeskrivelse gjelder plater av eik limtre med en tykkelse på 27 mm samt de beskrevne beslagene. Ønsker du å bruke andre materialer, tykkelser eller beslag, må du tilpasse stykklisten tilsvarende. La helst byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige delene.

Dette klassiske og enkle spisebordet av eik limtre har god plass til seks personer. Et spesielt beslag gjør det stabilt også uten håndverksmessig kompliserte sargforbindelser. Men det beste: Skal du kjøpe et slikt bord ferdig hos en møbelforhandler, må du ut med en god slump penger. Men ved å bygge det selv, kan du spare en fin sum og heller investere de sparte pengene i et skikkelig festmåltid.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Stikksag (ekspert)

Eksternsliper (ekspert)

Batteridrevne bor/skrumaskiner (ekspert)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Overfres (ekspert)

Finsprøytesystem (ekspert)

Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • Slipepapir, grovhet 120–240, svamp
 • Trevoks, kluter, børste
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • Resteplate 600 x 600 mm (f.eks. MDF)
 • Stoffkluter
 • Trelim, tvinger

Nødvendige materialer:

 • Limtreplate, eik
 • MDF
 • Beslag
 • Skruer med rundt hode
 • Trevoks
Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

1

Bordplate

1400 mm

900 mm

27 mm

Limtre, eik

1

8

Beinplater, brede

723 mm

100 mm

27 mm

Limtre, eik

2

8

Beinplater, smale

723 mm

46 mm

27 mm

Limtre, eik

3

16

Forbindelsesfjærer

723 mm

20 mm

4 mm

MDF

4

2

Sarger, lange

1200 mm

60 mm

27 mm

Limtre, eik

5

2

Sarger, korte

700 mm

60 mm

27 mm

Limtre, eik

6

4

Beslag

125 mm

125 mm

   

7

48

Skruer med rundt hode, 4 x 20 mm

 

 

1

Lime sammen benene

 

Klassisk spisebord av eikKlassisk spisebord av eikKlassisk spisebord av eikKlassisk spisebord av eikKlassisk spisebord av eik

 

Hvert av bordbenene består av to brede og to smale plater som limes sammen ved hjelp av not og fjær. Merk alle delene slik at du alltid vet hvilken del som hører til hvilket bordben. Tegn dessuten en trekant over alle delene til hvert av bordbenene. Ved hjelp av trekanten vet du hele tiden hvordan delene skal settes sammen. Notene skal passe til fjærene og derfor være 4 mm brede og 11 mm dype. Fest platen med tvinger når du skal frese noter. Bruk trebiter som underlag for å unngå skjemmende merker på arbeidsemnet.

Begynn med de brede benplatene. Still inn overfresen med 4 mm notfres på fresedybde 11 mm, og fres ved hjelp av parallellanlegget en note som går 15 mm fra den langsgående kanten (på innsiden av platen). På de smale benplatene freser du noten midt på endeflaten (se illustrasjon).

Det kan være vanskelig å få skåret til de smale fjærene hos forhandleren. I så fall ordner du det hjemme med stikksagen. Så limer du fjærene først fast til de brede benplatene. Ha trelim på den ene siden og stikk fjærene ned i notene.

Når alle de brede benplatene har to fjærer, stryker du trelim på den ene langsiden og noten på de smale benplatene. Plasser disse smale benplatene på fjærene på de brede platene (limsiden mot fjærene). Til slutt påfører du lim på de andre langsidene av de smale benplatene og plasserer de brede benplatene (med fjærer) oppå.

2

Sette sammen ben, sarger og bordplate

 

Klassisk spisebord av eikKlassisk spisebord av eikKlassisk spisebord av eik

 

De horisontale forbindelsesplatene som går under bordplaten og mellom benene kalles for sarger. De stiver av konstruksjonen. På dette bordet sørger et spesielt beslag for at sargene er stabilt festet til benene og bordplaten.

Skru først beslagene godt fast oppe på innsiden av bordbenene. Bruk batteridrevet skrumaskin og rundhodede skruer 4 x 20 mm.

Skru deretter benene og sargene sammen med beslagene slik at det dannes en ramme. Bruk batteridrevet skrumaskin og rundhodede skruer 4 x 20 mm.

Legg nå bordplaten med oversiden ned på en ren og glatt flate (på den måten unngår du flekker og merker). Posisjoner rammen – med benene pekende oppover – på platen slik at benene flukter med hjørnene. Monter nå rammen under bordplaten med batteridrevet skrumaskin og rundhodede skruer 4 x 20 mm.

3

Slipe treoverflaten

 

Klassisk spisebord av eik

 

Slip først alle kanter med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i treets lengderetning. Bruk først grovt (120), og deretter finere (inntil 240) slipepapir. Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling.

4

Overflatebehandling

 

 

Klassisk spisebord av eik

 

Les først tipsene fra voksprodusenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør rikelig med trevoks med et finsprøytesystem. Tørk av overflødig voks med en klut. Se tørketidene som er angitt fra voksprodusenten.

Vil du påføre et ekstra lag voks, bør du utføre en mellomsliping med slipepapir 240. Slip også denne gangen kun i treets lengderetning. Gjenta påføringen som beskrevet i forrige avsnitt. Når voksen er tørr, behandler du flaten med en myk børste til overflaten skinner.

5

Ferdig!

 

Klassisk spisebord av eik

 

Kilde, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

 

Anmeldelser