Hvordan bygge et trillebord.

Trillebord

 

Innledning

Uansett hva du tryller frem på kjøkkenet, er dette trillebordet til god hjelp. Du triller det ganske enkelt dit du har bruk for det. Det dype rommet holder flasker trygt på plass, og i skuffen kan du oppbevare småting du har bruk for.

Konstruksjonen består hovedsaklig av hylleplater som er skrudd fast mellom sideplater. Det øverste rommet er delt ved hjelp av en mellomside. Styrehjulene skal monteres på samme side som håndtaket. Tips: Ønsker du å benytte dekkplaten som arbeidsflate, bør du erstatte den lakkerte MDF-platen med en oljet limtreplate av bøk.

Følgende byggebeskrivelse gjelder fiberplate (MDF) med medium tetthet og en tykkelse på 19 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Stikksag (universal)

Universalsliper (lett)

Slagbormaskin (universal)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Finsprøytesystem (ekspert)

 

Hjelpemidler:
  • Treborsett
  • Forsenker
  • Slipepapir, grovhet 120–240
  • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
  • Arbeidsbukker
  • Tresparkel eller kitt

Nødvendige materialer:

  • Fiberplate (MDF) med middels tetthet
  • Faste hjul, styrehjul
  • Håndtak
  • Lakk

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

2

Skrog – sider

801 mm

358 mm

19 mm

MDF

1

4

Skrog – hylle

658 mm

358 mm

19 mm

MDF

2

1

Skrog – bakre dekklist

692 mm

157 mm

19 mm

MDF

3

1

Skrog – midtside

123 mm

358 mm

19 mm

MDF

4

1

Skrog – Dekkplate

700 mm

400 mm

19 mm

MDF

5

2

Faste hjul, diameter 100 mm

       

6

2

Styrehjul, diameter 100 mm

       

7

2

Håndtak

250 mm

     

8

2

Skuff – sider

350 mm

100 mm

12 mm

MDF

9

2

Skuff – for- og bakpart

271 mm

100 mm

12 mm

MDF

10

1

Skuff – bunn

295 mm

350 mm

4 mm

MDF

11

1

Skuff – front

354 mm

157 mm

19 mm

MDF

12

ca. 30

Forsenkede skruer, 4 x 40 mm

       

13

4

Forsenkede skruer, 4 x 35 mm

       

14

ca. 28

Forsenkede skruer, 3 x 25 mm

       

15

6

Forsenkede skruer, 3 x 15 mm

       

16

4

Håndtaksskruer 4 x 25 mm

       

17

ca. 16

Skruer med rundt hode, 5 x 20 mm

       

 

1

Utskjæring av flaskeåpning

 

Trillebord til kjøkken

 

Bruk blyant og merk av åpningen, et rektangel på 250 x 150 mm, på dekkplaten og den øverste hylleplaten. Vær oppmerksom på at platene ikke er like lange (den øverste hylleplaten ligger mellom sidene, dekkplaten oppå), og at åpningen derfor ikke skal være like langt fra begge kortsidene.

Bor hull på innsiden av de fire hjørnemarkeringene med bormaskin og 10 mm trebor. Boret kan kun berøre blyantlinjene, ikke skjære over dem.

Før stikksagens sagblad inn i et av hullene. Sagen skal være avslått. Skjær ut åpningen langs innsiden av blyantstrekene fra hull til hull. Dersom du ikke liker de avrundede hjørnene, skjærer du vinkler med stikksagen.

2

Sette sammen skrogdelene

 

Trillebord til kjøkken
Trillebord til kjøkken

 

Sett de to sidene og fire hylleplatene på høykant på arbeidsbordet i den posisjonen delene skal skrus sammen. Tegn omrissene av hylleplatene på innsiden av sidene. Pass på at ingen av delene forskyves mens du tegner. Bruk tommestokk og kontroller en gang til at posisjonene til hylleplatene stemmer overens med opplysningene på tegningen.

Marker tre hull i midten av hvert omriss. Forhåndsbor totalt 12 hull per side med bormaskin og 4 mm bor. Forsenk hullene på utsidene.

Begynn med å sette sammen de to øverste hylleplatene. Disse skal forbindes med mellomsiden slik at de dammer en dobbel T. Tegn en midtre linje på tvers av begge hylleplatene med blyant. Forhåndsbor tre hull på hver linje med bormaskin og 4 mm bor. Forsenk hullene på oversiden (den øverste platen) og på undersiden (den nederste platen).

Så skrur du mellomsiden og hylleplatene sammen til en dobbel T. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 40 mm.

Skru sammen de andre sidene og hylleplatene på samme måte.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

 

3

Sette sammen skuffen og montere håndtak

 Trillebord til kjøkkenTrillebord til kjøkken

 

Skuffens for- og bakpart skal ligge mellom (de litt lengre) skuffesidene. Skru delene sammen til en ramme som beskrevet i arbeidstrinn 2. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 3 x 25 mm.

Legg bunnen oppå rammen kant i kant og skru den fast med batteridrevet skrumaskin og skruer 3 x 25 mm.

Nå skal uttrekksinnretningen monteres. Skru delene til skuffen fast til skuffen og monter motstykkene på innsiden av den ene siden og mellomsiden. Følg beslagprodusentens opplysninger om posisjonering.

Nå kan du skyve skuffen inn og fastlegge den nøyaktige posisjonen til fronten. Fest dobbeltsidig teip på skuffens forpart. Posisjoner fronten og trykk den fast på teipen. Ta skuffen forsiktig ut igjen og skru frontplaten fast innenfra med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 25 mm.

Bor hull til håndtaket i fronten og monter håndtaket iht. produsentens beskrivelser.

Nå kan du samtidig montere håndtaket på siden av vognen. Bor to hull i den ene kortsiden (den samme siden der styrehjulene senere skal monteres; de faste hjulene skal monteres på motsatt kortside) iht. målene fra håndtaksprodusenten. Bruk bormaskin og 4 mm trebor. Skru håndtaket fast.

4

Montere dekkplaten

Legg dekkplaten på den øverste hylleplaten. Pass på at de to flaskeåpningene ligger nøyaktig over hverandre. Fest delene i denne posisjonen med tvinger. Bruk underlag av trebiter for å unngå skjemmende trykkmerker.

Skru den forhåndsborede dekkplaten fast til skroget ovenfra. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 35 mm. Siden hullene er forsenket, sitter skruehodene så dypt i flaten at de senere forsvinner under tresparkel og lakk. Se også tipsene våre i arbeidstrinn 2 om sammenskruing av to trebiter.

5

Montere hjul

 

Trillebord til kjøkken

 

Til slutt skrur du fast de to faste hjulene og de to styrehjulene under vognen. Monter de faste hjulene på den ene kortsiden (motsatt side av hvor håndtaket er montert) med batteridrevet skrumaskin og rundhodede skruer 5 x 20 mm. Monter styrehjulene på motsatt side med samme type skruer.

6

Forberede overflater

 

Trillebord til kjøkken

 

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen møbelet.

Sparkle først igjen alle skruehullene i MDF-flatene som blir synlige, med tresparkel eller kitt. Etter at det er tørt (se informasjon fra produsenten!), sliper du ned områdene med slipepapir 120.

Slip først kantene på alle MDF-delene med slipepapir 120 i en 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. MDF-flatene sliper du med slipemaskin og slipepapir, kornstørrelse 120–180.

7

Overflatebehandling

 

Trillebord til kjøkken

 

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør grunningsfylleren med en rulle eller eventuelt med et fargesprøytesystem. La det tørke godt.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

 

MDF-TIPS

MDF har sterkt sugende overflater. Spesielt kantene er det viktig å vie ekstra oppmerksomhet – rettere sagt: flere lag. Ved å bruke MDF med grunningsfolie, slipper du å påføre fyller (som tetter igjen sugende flater). Dette gir et perfekt malingsresultat uten påføring av fyller, i alle fall på flatene. Finslip de ferdiggrunnede flatene og kantene, øk korningen på slipepapiret fra 180 via 220 til 240.

 

8

Lakkere synlige flater

 

Trillebord til kjøkken

 

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter. Lakker helst de innvendige kantene først, deretter de utvendige kantene og til slutt flatene. Flatene skal lakkeres i jevne, parallelle baner.

 

LAKKERINGSTIPS

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med lakkering, anbefaler vi at du øver litt på en testplate. Det raskeste og beste resultatet oppnår du med akryllakk. Disse vannfortynnbare lakkene påføres ekstra enkelt og raskt med et finsprøytesystem.

 

9

Ferdig!

 

Trillebord til kjøkken

 


Kilder, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Anmeldelser