Hvordan bygge et utendørs barbord? 

 

Bygg_et_barbord_til_hagen.jpg

 

Trinn 1 (bygging av understell/fotkryss).

Det første du skal gjøre er å sage 2 stykker 600 mm lange biter (kloss B), disse skal være av rekke 45x95 mm. Disse er til understellets fotkryss. Deretter skal du lage en utsparing i halve tykkelsen på begge bitene, slik at de passer sammen. Lag utsparinger som er 22,5 mm dype og 95 mm brede. Her er det en fordel og bruke en kapp- og gjærsag, helst med innstillbar dybde. Deretter justerer du sagdybden og kontrollerer den på et prøvestykke.

Deretter lager du mange tette snitt. Så kan kan du skrape litt i bunnen med et stemhjern for å gjøre at bunnen blir slett. Etter dette kan du lime sammen de to B-stykkene til et kryss, samt sette limingen under press og la det tørke.

Deretter sager du 4 stykk 95 mm lange klosser (kloss C), av 21x95 mm ,som føtter. Så kan du lime og skru fast klossene som er ytterst på krysset, her kan du bruke terrasseskruer som er 4,2x42 mm. 

 

Trinn 2 (Bygging av midtstolpe og sammensetting av stolpe og fot).

Nå kan du sage til en 945 mm lang midtstolpe som er av stolpe 95x95 mm. Deretter limer og skrur du fast fotkrysset fra stolpens underside med 2 stykk rustbeskyttede skruer i 5x110 mm.

Nå kan du stille inn  kapp- og gjærsagen på 45 grader, og sage 8 stykk av 190 mm lange trekantede klosser (kloss D). Disse skal være av rekke 45x95 mm. 

Så limer du og skrur fast 4 stykk av de trekantede klossene du akkurat skar ut, (kloss D). Disee skal limes og skrus fast der hvor stolpen A møter beinkrysset B, disse skal skrues fast med 2 stykk rustbeskyttede skruer av 5x90 mm. 

Så kan du skru på en midlertidig bordbit på toppen av stolpen som mothold, til når vi skal montere 4 stykk trekntede klosser (kloss D) øverst på stolpen. Så limer du og skrur med 1 stykk rustbeskyttet skrue av 5x90 mm i gjennom hver kloss D inn i stolpen A. Så fjerner du den midlertidige bordbiten og skrur 1 stykk av en rustbeskyttet skrue på 4,2x75 mm, på skrå gjennom hver kloss D inn i stolpen.

 

Trinn 3 (Bygging av bordplate og sammensetting med stolpen).

 Så skal vi kjapt lage bordplaten til barbordet. Sag til 5 stk. 800 mm lange biter E, av glattkant 21x118 mm. Sag til 2 stk. 800 mm lange biter F, av glattkant 21x95 mm. Så legg ut delene E og F, med små 7 mm tykke finerbiter i mellomrommene. Deretter fester du sammen delene midlertidig med maskeringstape. Lag en passer for en radius på 400 mm. Ta så en list som er ca drøyt 400 mm lang, og sett en spiker i gjennom den ene enden, og bor et hull for blyanten 400 mm fra spikeren. Plasser så spikeren i midten av bordplatens bord og tegn en sirkel med diameter 800 mm.

 Så sager du til 1 stykk 755 mm lange list (List G), samt 2 stykk 670 mm lange lister (List H), og 2 stykk 152 mm lange lister (List J) av glattkant 21x45 mm. Så limer og skrur du fast listen G midt på platen, gjør dette med en rustbeskyttet skrue av 3,5x35 mm. Deretter limer du og skrur fast listene J. Husk også å legge listene H på plass og merk av for skråskjæring i endene. Sag endene, og lim og skru fast listene H. Husk også å forbor hullene der skruene havner nær endeved. 

Snu platen og finn midten på platens overside. Tegn bordformen med passeren og sag ut formen med en stikksag. Rund av bordkanten med fil og sandpapir. Legg bordplaten opp ned. Plasser bordunderstellet opp ned i midten av bordplaten. Lim og skru fast bordplaten med rustbeskyttede skruer 5x75 mm på skrå gjennom klossene D. Still skruene i en slik retning at de ikke går opp gjennom bordplaten. Så kan du slipe hele bordet og gi det to strøk med lasur.