Hvordan bygge speil med elegant treramme.

 speil

Pynter opp veggen som et bilde, og er lett å bygge: Dette speilet vil man gjerne se seg selv i.

Innledning

Mange speil kan være like flotte på veggen som et bilde. Ved hjelp av denne beskrivelsen kan du lage et slikt speil selv. Og for å gjøre speilet enda penere, tar du ganske enkelt en titt i det!

Dette speilet er enkelt å lage selv. Selve speilet limes på en litt større plate. Rundt speilet plasseres det flotte lister av massivt tre som skrus fast til platen. Speilet festes til veggen på en måte som gir inntrykk av at speilet svever ut fra veggen.

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtre av bøk med en tykkelse på 20 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Universalsliper (lett)

Batteridrevne bor/skrumaskiner (ekspert)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Bordsirkelsag (ekspert)

Finsprøytesystem (ekspert)

Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • Steinborsett, plugger som passer til veggmaterialet
 • Forsenker
 • Slipepapir, grovhet 120–240
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • Speilteip
 • Dobbeltsidig teip
 • Silikon
 • Vater

Nødvendige materialer:

 • Limtreplate, bøk
 • Fiberplate (MDF) med middels tetthet
 • Speil, teip for speil
 • Forsenkede skruer
 • Beis og lakk

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

1

Speilplate

580 mm

580 mm

19 mm

MDF

1

3

Hengelister

500 mm

60 mm

19 mm

MDF

2

4

Rammelister

550 mm

50 mm

20 mm

Limtre, bøk

3

1

Speil

498 mm

498 mm

4 mm

 

4

2

Speilteip

500 mm

19 mm

   

5

ca. 26

Forsenkede skruer, 4 x 35 mm

     

 

1

Klargjøre speilplaten for rammelistene

 

Speil med elegant treramme

 

Legg speilplaten med baksiden ned på arbeidsbordet. Bruk tommestokk og posisjoner speilet midt på platen, slik at den overskytende kanten er like bred hele veien rundt. Marker speilets omriss på speilplaten med blyant og legg speilet til side igjen.

Forbor hull til rammelistene i speilplaten med bormaskin og 4 mm trebor. Lag tre hull for hver list midt mellom blyantstreken og speilplatens ytterkant. Forsenk hullene på baksiden.

2

Lage og montere hengelister og avstandslister

 

Speil med elegant treramme

 

Skjær til begge hengelistene av en 500 mm lang og 120 mm bred plate. Still inn sagbladet på bordsirkelsagen på 45 grader og del hengelistplaten på langs. For å få et rett kutt, bør du feste en list som parallellanlegg. Fest listen med tvinger.

Forbor deretter hengelistene med bormaskin og 4 mm trebor og forsenk borehullene på den bredeste listesiden. Forbor også avstandslisten (som skal skrus fast på baksiden) som beskrevet og forsenk hullene.

For at speilet skal henge sikkert og rett, må hengelistene monteres nøyaktig på speilplaten og på veggen. Ved montering på veggen kan et vater være til hjelp.

Legg speilplaten med forsiden ned på arbeidsbukker. Posisjoner hengelisten på baksiden iht. høydeangivelsene i illustrasjonen og skru den fast gjennom de forborede hullene. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 35 mm. Gå frem på samme måte med avstandslisten.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

 

3

Klargjøre speilets bakside og lime fast speilet

 

Speil med elegant treramme

 

For at speilteipen skal sitte godt nok fast, lakkerer du klebeflaten som ble markert med blyant i arbeidstrinn 1. Slip flaten i treets lengderetning med slipepapir 180. Grunn flaten med et tynt lag klarlakk som sprøytes på. Når lakken er helt tørr, sliper du flaten en gang til og påfører et nytt lag lakk, denne gangen et litt tykkere lag. Når lakkflaten er helt tørr, kan du feste speilet med speilteip.

Legg da speilplaten med forsiden ned på arbeidsbukker. Speilets omriss fra arbeidstrinn 1 er fremdeles synlig. For at speilet skal kunne posisjoneres helt nøyaktig, fester du to lister i en rett vinkel i et av hjørnene. Fest listene med tvinger. Speilet skal posisjoneres helt inntil disse listene.

Lim noen striper speilteip på baksiden av speilet, trekk av beskyttelsesfolien og lim speilet på speilplaten inntil vinkelen.

4

Skru fast rammelistene på speilplaten

 

Speil med elegant treramme

 

Fest rammelistene etter hverandre rundt speilet som vist på tegningen. Fest dem med tvinger. Monter listene med batteridrevet skrumaskin og skuer 4 x 35 mm gjennom hullene som ble forboret i arbeidstrinn 1. Se også tipsene i arbeidstrinn 2 om sammenskruing av to trebiter.

5

Henge opp speilet

Monter den andre hengelisten på veggen. Bruk plugger avhengig av veggmateriale. Marker borehullene gjennom de forborede hullene i listen. Listen må holdes nøyaktig vannrett (bruk vater).

 

TIPS OM PLUGGER

Dagens vegger består av ulike materialer, alt fra tørrkonstruksjon til massiv betong. Undersøk først hva din vegg er laget av. Hva slags plugger du skal bruke, avhenger av hva veggen er laget av. Bor hullene i veggen. Avhengig av veggmateriale benytter du bormaskin eller borhammer og steinbor. Sug ut støvet og sett inn pluggene. Nå kan du montere hengelisten med batteridrevet skrumaskin og egnede skruer. Heng deretter opp speilet.

 

6

Sliping av treoverflatene

 

Speil med elegant trerammeSpeil med elegant treramme

 

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen rammen.

Slip først alle kantene på rammelistene med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling. Tips: Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

7

Beise overflater

 

Speil med elegant treramme

 

Beising er en fargebehandling av treoverflater. Beis kan påføres ved hjelp av et finsprøytesystem. Beis beskytter ikke treets overflate. Først når det påføres lakk eller voks på overflaten, er den beskyttet.

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

 

TIPS OM BEISING

På loddrette flater bør du alltid beise nedenfra og opp. Da beis er tyntflytende og treoverflaten sterkt sugende, kan beisen ellers renne nedover og lage merker. Disse merkene forblir synlige.

 

8

Lakkere rammelistene

 

Speil med elegant treramme

 

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter.

Påfør først et tynt lag lakk. Begynn med kantene og lakker deretter flatene. Flatene skal lakkeres i jevne, parallelle baner.

På samme måte som når du påfører vann på treet, kan det også her reise seg trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 220 eller 240 etter at lakken er tørr.

Påfør et nytt lag lakk. Bruk samme klarlakk som du brukte til grunning. Du kan nå påføre et litt tykkere lag lakk. Begynn med kantene og lakker deretter flatene i jevne og parallelle baner.

 

LAKKERINGSTIPS

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med lakkering, anbefaler vi at du øver litt på en testplate. Det raskeste og beste resultatet oppnår du med akryllakk. Disse vannfortynnbare lakkene påføres ekstra enkelt og raskt med et finsprøytesystem.

 

9

Ferdig!

 

Speil med elegant treramme

 Kilde, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.