Hvordan bygge sykkelgarasje - bikeport.
 

Sykkelgarasje – Bikeport

Er du lei av å bære sykkelen ned i kjelleren? Med Bikeport, som du setter sammen selv, er hjelpen kommet – og den ser ikke verst ut heller!


 

Innledning

Vanskelighetsgrad

Kostnader

Tidsforbruk

 Middels  Billig  Middels

Sett av en dag og gjør deg selv og syklene dine en tjeneste. Prisen for Bikeport ligger på ca. kr 3.500,-.

Denne monteringsveiledningen gjelder for heltre av gran. La et byggvarehus eller en snekker skjære til de stolpene, bjelkene og takbordene (se materialliste) du trenger. Hvis du bruker andre materialer eller tykkelser, må materiallisten tilpasses deretter.

Du finner en detaljert materialliste og en konstruksjonstegning under lenken "Nedlastinger til prosjektet".

 

Nødvendig elektroverktøy:

Batteridrevet kombimaskin (ekspert)

Batteridrevet multisliper (universal)


Hjelpemidler:

 • Sandpapir, korning 100–240
 • Treborsett
 • Steinborsett
 • Hammer

Nødvendige materialer:

 • Heltre av gran (delene finner du i materiallisten)
 • 6 x 140 mm forsenkede skruer
 • 6 x 140 mm forsenkede skruer med skrueplugg i størrelse 12
 • 6 x 120 mm forsenkede skruer
 • 6 x 50 mm forsenkede skruer
 • 4 x 50 mm forsenkede skruer
 • 4 x 35 mm panhodeskruer
 • Trelasur for yttersiden – teakfarget
 • Eventuelt impregnering (se informasjon fra lasurprodusenten)

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

3

Stolper

1697 mm

70 mm

95 mm

FIRAHM 95 – heltre av gran

1

1

Tverrbjelke

1930 mm

70 mm

95 mm

FIRAHM 95 – heltre av gran

2

1

Veggbærer

2000 mm

70 mm

95 mm

FIRAHM 95 – heltre av gran

3

3

Takbjelker

1920 mm

70 mm

95 mm

FIRAHM 95 – heltre av gran

4

19

Paneler

2000 mm

45 mm

19 mm

FILATT 19 – heltre av gran

5

12

Takbord

2600 mm

195 mm

18 mm

FIRAHM 80 – heltre av gran

6

3

Bjelkesko

0 mm

0 mm

31 mm

KO S31

7

2

Avstivning

1365 mm

30 mm

3 mm

WI AL 6 – standardtype, 45° gjæring på den ene siden

8

3

Stålvinkel

0 mm

0 mm

2 mm

WI ZK 2 – vinkler for feste av takbjelker

9

2

Lasur

0 mm

0 mm

1 mm

LASUR 30

10

6

 

140 mm

   

Forsenkede skruer

11

6

 

140 mm

   

Forsenkede skruer med skrueplugger i størrelse 12

12

6

 

120 mm

   

Forsenkede skruer

13

6

 

50 mm

   

Forsenkede skruer

14

4

 

50 mm

   

Forsenkede skruer

15

4

 

35 mm

   

Panhodeskruer

 

 

1. Tilskjæring av platene

 

Tips: La byggvarehuset eller snekkeren skjære til de endelige målene på trematerialet.

 

2. Slip og påfør belegg på overflatene

 

Sykkelgarasje – Bikeport

 

Først sliper du alle tredeler med sliperen. Foreta grovslipingen med korning 100, og deretter finsliper du med korning 120. Slip ned alle kantene, dvs. at du sliper en fas på 45°.

 

Når du har slipt trematerialet, påfører du lasuren med pensel (eventuell impregnering påføres før lasuren. Se anvisningene fra lasurprodusenten.

 

Når tredelene har tørket, snur du dem og laserer den andre siden.

 

Denne prosessen må gjentas 2–3 ganger. Vil du ha en penere overflate, kan du mellomslipe mellom lagene med en fin korning på 240 (dvs. at du sliper veldig lett på redusert turtall).

 

3. Sett opp en loddrett vegg med panelene og skru på bjelkeskoene.

 

Sykkelgarasje – BikeportSykkelgarasje – Bikeport

 

Her legger du stolpene og bjelken på bakken og justerer dem analogt til tegningen. Skru sammen delene over tverrbjelken (6x120). Stolpene må ha en stor tverrprofil, så du er ikke nødt til å forbore i disse.

 

Når de tre stolpene og tverrbjelken er skrudd sammen, fortsetter du med å legge på panelene (panhodeskruene 4 x 35). Avstanden mellom panelene skal være den samme som panelbredden. Under monteringen kan du bruke et panel som avstandsholder.

 

Pass på at du ikke strammer skruene for mye. Hvis dette skjer, sprekker treoverflaten rund skruehodet, og det kan trenge vann inn i den ulaserte innsiden av trevirket.

 

Så skrur du fast stålvinklene for senere festing av takbjelkene (panhode 4 x 35, en stålvinkel per takbjelke).

 

Deretter skrur du fast bjelkeskoene på undersiden av stolpene (6 x 50 mm).

 

4. Monter bæreren til taket

 

Sykkelgarasje – BikeportSykkelgarasje – Bikeport

 

Bæreren skal festes til fasadeveggen med skruene 6 x 140 mm og skruepluggene 60 mm (hvis det er isolasjon i fasaden, må skruene være lengre tilsvarende tykkelsen på isolasjonen. Sjekk byggforholdene på forhånd).

 

Forbor et hull Ø 7 mm i bæreren og plasser den inntil fasaden som vist på tegningen. Så overfører du hullene fra bæreren til fasaden med en skrue og hammer. Dermed er borehullene til fasaden markert.

 

Deretter borer du ut de markerte hullene Ø 12 med kombimaskinen og steinboret. Så slår du inn skruepluggene og skrur fast bæreren med skruene.

 

5. Fest takbjelkene til bæreren og den loddrette veggen

 

Sykkelgarasje – BikeportSykkelgarasje – Bikeport

 

Først plasserer du veggen som vist på tegningen. Sikre den med to trestykker slik at den ikke velter.

 

Først legger du på de første takbjelkene og skrur dem fast til stålvinklene som allerede er festet til veggen 4 x 35 mm panhodeskruer. Deretter skrur du fast tverrbjelken til bæreren (6 x 140 mm forsenkede skruer, ikke glem å forbore).

 

Gjenta det samme med de to andre takbjelkene.

 

Deretter fjerner du trestykkene du brukte som veltesikring.

 

6. Taklegging

Takleggingen gjøres nedenfra og opp. Legg på det første takbordet som vist på tegningen og skru det fast med de forsenkede skruene 4 x 50 mm. Plasser skruene slik at de dekkes av neste av neste takbord.

 

For at skruene skal senkes fullstendig, må du forsenke forboringene med forsenkeren (minst en skrue per takbjelke, ikke glem å forbore her heller).

 

Deretter jobber du deg oppover takbord for takbord.

 

Det siste takbordet skrus ned slik at det synes foran. Her bruker du panhodeskruene slik at overflaten ikke får skader.

 

7. Fest aluminiumsvinkelen for å få statisk avstivning

For at Bikeport skal avstives statisk, må du skru fast aluminiumsvinklene på innsiden av den loddrette veggen.

 

Forkort disse med jernsagen som vist på tegningen og sag til en 45° gjæring på den ene siden på hver av dem.

 

Deretter borer du to hull med Ø 5 mm på hver av endene med spiralboret og den batteridrevne skrumaskinen og skrur fast aluminiumsvinklene til stolpene med panhodeskruene som vist på tegningen.

 

8. Ferdig

 

Sykkelgarasje – Bikeport

 

Bikeport er ferdig. God fornøyelse!

 

Kilder, House of Bosch, Bosh.noJuridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.