Hvordan bygge treplatting


Innledning

Vanskelighetsgrad - Middels/Lett


Kostnader - Lav


Tidsforbruk - Middels/lav


Denne plattingen kan brukes til mye forskjellig. Du kan for eksempel plassere potteplantene dine på den. Eller du kan plassere den ute på terrassen. Eller du kan heve en del av et rom med den. Det er bare fantasien som setter grenser!


Plattingens underkonstruksjon består av tre dragere som holder rammen og dekkbordene. Rammen rager litt over dragerne, slik at dekkbordene som skrus fast til dragerne, ligger inntil rammen. Ønsker du å bygge en større platting, må du montere en ekstra drager for hver 50 til 60 cm for å støtte av dekkbordene.


Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplater av gran med en tykkelse på 27 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.


Vær oppmerksom på at grantre er mindre værbestandig enn andre tresorter, også i lakkert eller lasert tilstand. Ønsker du å være på den sikre siden, bør du heller benytte teak eller robiniatre.


La helst byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige delene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Bosch rangerer sine verktøy i fra lette verktøy til simplere jobber, til mer robusteverktøy til mer komplekse oppgaver. Disse blir rangert i fra easy, til universal, til ekspert.

Ekspertsliper (universal).

Batteridrevne bor-/skrumaskiner (ekspert).

Batteridrevet skrumaskin (lett).

Finsprøytesystem (ekspert).

 

Hjelpemidler:

  • Treborsett
  • Forsenker
  • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
  • Slipepapir, grovhet 120
  • Kluter

Nødvendige materialer:

  • Limtreplate, gran
  • Heltre, gran
  • Forsenkede skruer
  • Trelasur

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

3

Underbord

1000 mm

135 mm

27 mm

Limtre, gran

1

3

Planker

1000 mm

58 mm

38 mm

Heltre, gran

2

2

Rammebord, lange

1000 mm

85 mm

27 mm

Limtre, gran

3

2

Rammebord, korte

1054 mm

85 mm

27 mm

Limtre, gran

4

7

Dekkbord

986 mm

135 mm

27 mm

Limtre, gran

5

ca. 45

Forsenkede skruer, 4 x 60 mm

       
 
1. Sette sammen dragerne

 

Treplatting

 

Begynn med å skru sammen de tre dragerne. De settes sammen av en firkantplanke og ett underbord. De to ytre firkantplankene plasseres på høykant slik at de flukter med ytterkanten, mens den midtre firkantplanken plasseres midt på underbordet. Monter firkantplankene nedenfra gjennom underbordene med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren. Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

 

2. Sette sammen ramme og dragere

 

TreplattingTreplatting

 

Legg rammebordene med de synlige kantene ned i den posisjonen du vil skru dem sammen. De korte bordene skal ligge mellom de lange. Skru dem sammen til en ramme med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm. Se tipsene i forrige avsnitt om sammenskruing av to trebiter.

Fest nå dragerne i rammen parallelt med de lange rammebordene. De skal flukte i nederkant som vist på tegningen. Underbordene skal ligge nederst. Drageren med den sentrerte firkantplanken skal plasseres i midten, mens dragerne med høyre- og venstremonterte firkantplanker skal plasseres på høyre og venstre side.

Skru sammen dragerne med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm. Se igjen tipsene våre om sammenskruing av to trebiter.

3. Montere dekkbordene

 

Treplatting

 

Forhåndsbor dekkbordene før de skrus fast. Lag to hull midt over hver av firkantplankene (se tegningen) og forsenk dem. Posisjoner dekkbordene på dragerne i rammen med 7 mm avstandsklosser. Skru dem fast med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm.

4. Slipe treoverflaten

 

Treplatting

 

For å få en så fin overflate som mulig, bør du behandle den før du setter sammen møbelet.

Slip først alle kanter med slipepapir 120 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling. Tips: Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

5. Lasere overflaten

 

Treplatting

 

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør rikelig med lasur med et finsprøytesystem. Tørk av overflødig lasur med en klut. Se tørketidene som er angitt fra produsenten.

6. Ferdig!

 

Treplatting

 


 Kilder, House of bosch, Bosh.noJuridisk informasjon

Verktøy.no tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.