Sette opp lettvegg

Lettvegg

 

Alle mål er i mm hvis ikke annet er angitt.

Forberedelse

Før du starter å lage skissen er det en fordel å lage en skisse som viser hvordan du vil gå fram før du starter. Hvis du skal sette inn en vegg med dør i, så må du tagne inn nøyaktig plpassering samt størrelse på døren. Du burde også få en oversikt over hvilke verktøy og materialer du trenger før du starter prosessen. Husk å ta med elektriske installasjoner, hvis dette skal være med.

Verktøy som man vanligvis trenger er som følgende: Hammer, stikksag, vinkel, kniv, skrutrekkere, meterstokk, fil, vater og drill med bor i ulike størrelser. Dessuten trenger du spiker, skruer og eventuelt plugger for innfesting av bindingsverket.

Bygging av Bindingsverket

Først starter du med å lage rammen for veggen, her bruker du konstruksjonstre 48 x 73 eller 48 x 98 til stender og sviller. Først fester du en bunnsvill Q i gulvet. Husk på at svillen skal legges vinkelrett mot veggen ved å måle og sjekke diagonalene til avgrensende vegg. Hvis du vil at veggen skal ha noe bedre lydisolasjon, er det viktig at du legger en sammenhengende remse med isolasjonsmateriale mellom underlag og bunnsvill. Deretter fester du svillen med spiker 3,4x100, dette er hvis underlaget er av tre. Hvis du har underlag lagd av betong eller lignende, må du bore, sette plugger og skru fast svillen. Først lager du borehull i svillen, dette kan du bruke som mal før du borer i betonggulvet. Så legger du en remse av tjærepapp eller liknende i mellom bunnsvillen og betonggulvet. Dette er for å hindre at fuktighet tas opp i treverket. Etter dette fester du en toppsvill i taket, gjør dette parallelt med bunnsvillen. Du kan etter dette bruke vater for å kontrollere at toppsvillen er i lodd i forhold til bunnsvillen. Så setter du merker for stenderne. Her bruker du senteravstand på 300 eller 600, avhengig av hva som skal brukes som overflate eller den belastningen veggen vil få.

Stenderne skal festes ved skråspikring i bunnsvill og toppsvill, her bruker du spiker 3,4x100.  

alt

Ekstra spikerslag

Legg inn ekstra spikerslag R i veggen der veggen skal belastes ekstra mye, for eksempel der det skal festes bokhyller eller veggskap. Her kan du gjerne montere noen ekstra spikerslag uansett, dette er for at veggen skal være forberedt på framtidige bruksendringer. Et alternativ er å bruke dobbel platekledning (f eks to lag med sponplater, ett lag sponplate pluss gipsplate eller falspanel pluss sponplate) istedenfor mange spikerslag. Gjør man dette vil man få en sterk og stabil vegg som tåler at man henger opp ting, og man blir i tillegg ikke avhengig av å bestemme hvilken nøyaktig plassering av for eksempel, veggskap på forhånd. I tillegg til dette blir også lydisoleringen noe bedre.

Når det gjelder døråpningen

altVed døråpning skal det være en stender på hver side av åpningen W. Både i bredde og høyde skal døråpningen være 10-20 mm større enn dørkarmens ytre mål. Losholter monteres over døråpningen. Platelag (sponplate) over døråpningen bør ikke skjøtes, siden det kan medføre fare for oppsprekking (se illustrasjon). Derfor burde det monteres en kort stender mellom losholt og toppsvill (midt over døråpningen).

Elektriste Installasjoner

 

Det er viktig å forberede de elektriske installasjonene og føringene før man setter på plass kledningen. Alle de eletriske installasjonene må dras før platekledningen settes på. Husk at koblingsbokser for strøm skal alltid monteres i spikerslag eller i de ekstra stenderne som er montert. Hull til el-rør skal bores midt i stenderne, dette er for å ikke redusere stabiliteten samt stivheten til bindingsverket. Viktig: El-installasjoner må utføres av autoriserte fagfolk!

 

Kledning

alt

Bindingsverket kles med platelag eller panel. Det er vanlig med 12 mm sponplater T, i ett eller to lag på hver side av bindingsverket. Dobbelt lag er å anbefale, siden dette gir en mer stabilvegg og derfor bedre feste for å henge opp ting. Hvis du skal ha panelvegg bruker du da først et lag plater og så et lag panel. Hvis man har dobbelt lag med plater, så pass på at kjøtene på de to lagene ikke kommer på samme sted, men er forskjøvet sideveis. Hvis du vil øke lydisolasjonen, bør man bruke mineralrull i mellom stenderne i bindingsverket. Sponplater leveres i 600 og 1200 bredder, samt ulike standardlengder på 1200 eller 2400. Husk å bruke lengder som tilsvarer høyden i rommet, på den måten unngår du unødvendige skjøter og reduserer faren for sprekkdannelser. Hvis du allikevel må skjøte i høyden, så skal de alltid være spikerslag bak skjøten.

Sponplater er som regel laget av gran og/eller furu, og til kledning er det vanlig å benytte tykkelse 12 mm, bredde 1200 mm og høyde 2400 mm.

Fliser utenpå sponplater

Skal du benytte sponplater med bredde 1200, der du etterpå skal lime på fliser, må du passe på at veggen blir stabil og stiv nok. Skal du legge fliser på platene, må avstanden mellom stenderne være maksimalt 400 (senteravstand)hvis du benytter ett lag med sponplater. Bruker du to lag med sponplater utenpå hverandre, kan avstanden være 600 (senteravstand). Det er da viktig at skjøtene på det første og det andre laget ikke er sammenfallende, men at de forskyves noe sideveis for at veggen skal få nødvendig stivhet. Ved bruk av sponplater med bredde 600 kan avstanden mellom stenderne være 300 ved bruk av ett lag med sponplater, eller 600 ved bruk av to lag med sponplater

Montering av sponplater

alt

Sponplatene monteres stående,og sidekantene skal alltid passe til stenderne. Ved skjøting av sponplater skal det alltid være en stender som underlag under skjøten.

Den avskårne, rette kanten plasseres mot tak- og vegghjørner og tilpasses. Platene tilpasses slik at høyden blir 10-15 mm kortere enn høyden på rommet. Plasser sponplaten på gulvet inn mot bunnsvillen, og press så platen på plass mot lekten i taket ved hjelp av en trelist. Trykk platen på plass, slik at den ligger godt an mot bindingsverket.

Sørg for å unngå skjøter ved stendere på siden av døråpninger eller vindusåpninger. Sponplaten skal alltid tilpasses slik at skjøten kommer over åpningen (se illustrasjon).

Bruk stikksag eller fres for å lage hull til el-uttak.

Sponplatene spikres til bindingsverket med el-forsinket spiker, gjerne dimensjon 2,4x35 eller 2,4x50, avhengig av om man benytter ett eller to platelag. Til slutt setter man på plass listverk, både taklister og gulvlister.

Avstandsberegning

Fra skåret kant til spiker/skrue  15 mm
Fra pappkledd kant til spiker/skrue 10 mm
Mellom skruer langs sponplaten 300 mm
Mellom skruer langs kanten av sponplaten 200 mm
Mellom spiker langs sponplaten 200 mm
Mellom spiker langs kanten av sponplaten 150 mm

alt

Riving av eksisterende innervegg

Før du starter å rive en vegg, så burde du forsikre deg om at veggen ikke har en bærende funksjon. Noen ganger kan dette være vanskelig å avgjøre, derfor burde man snakke med en fagmann om dette. I tilegg burde du også være oppmerksom på atendringer av bærende konstruksjoner kan kreve byggmelding og byggansvarlig. Man burde her derfor ta kontakt med teknisk etat i komunen om man er i tvil når det gjelder dette.

Man må også huske og være oppmerksom på at det kan være elektriske installasjoner ,og vannrør i veggen man skal rive. I slike tilfeller burde man alltid kontakte fagfolk som kan gi informasjon om hvordan rivningen burde gjennomføres. Som regel må all kledning fjernes først før man river noe av bindeverket, dette er nettopp for å sjekkeom det finnes installasjoner man burde ta hensyn til.