Hvordan velge riktig pussemaskin/slipemaskin.

Det finnes mange forskjellig typer pussemaskiner på markedet i dag. Ulike pussemaskiner stiller med ulike kvaliteter og spesialiteter. Det er da viktig å vite hvilke type jobber de forskjellige maskinene egner seg til. Man kan si at det er tre forskjellige typer pussemaskiner eller slipere man fokuserer på i dag. Disse er deltaslipere, planslipere/eksternslipere og båndslipere.

Deltaslipere

Deltaslipere eller mus som de også blir kalt. Er mindre slipemaskiner med som oftest en triangelformet slipeflate. Disse slipemaskinene bruker man til og er mest egnet for mindre detaljerte jobber, som å slipe hjørner eller mindre flater. Disse er i midlertid mindre effektive når det kommer til større jobber. Disse maskinene sliper ved at materialet i fra overflaten vibrerer, som fører til at den fjerner materiale på overflaten.

IMG_0347.png

Planslipere og eksenterslipere

Planslipere er en sliper som kan brukes til det aller meste. De kan brukes til alt i fra til å slipe karmer, bord, vegger og de fleste typer flater. Man kan si at plansliperen er en sliper man kan bruke til det meste. Dette gjør den også veldig ideel for hjemmebruk. Denne sliperen fungerer på samme måte som deltasliperen, nemlig ved at virbasjon i slipeflaten fjerner overmaterialet på det du sliper. Denne er også større og har en rektangulær slipeflate, i motsetning til deltasliperen. 

Eksenternsliperen kan kort beskrives som en oppgradert versjon av plansliperen. Den kan utføre de samme oppgavene, og i tillegg har den noen fordeler og kvaliteter foran plansliperen. Hovedforskjellen i mellom disse to sliperne når det gjelder funksjon, er at eksenternsliperen har en slipe overflate som både vibrerer og roterer. Eksenternsliperen beveger seg i en sirkulær bevegelse, noe som gjør denne sliperen både mer effektiv og at den gir et jevnere resultat. Denne sliperen har ettersom dette er en oppgradert versjon av plansliperen, også en høyere pris. Eksenternsliperen har tatt mer over for plansliperen, ettersom den i nyere tid har gått ned i pris, og derfor blitt mer konkurransedyktig.

gex-125-1-ae-14161-ocs-p.pnggss-23-a-16879-ocs-p.png

 

Båndslipere

 

Båndsliperen består av et bånd av sandpapir som beveger seg i stor fart rundt to valser. Dette gjør at maskinen har en stor pusseflate, noe som gjør at den er veldig effektiv til å slipe større flater og områder. Denne slipemaskinen kan fjerne mye materiale på kort tid, og er derfor svært effektiv til å slipe større områder kjapt.

gbs-75-ae-5825-ocs-p.png

Kort om valg av maskin type.

Er du ute etter en maskin som kan gjøre det meste, burde man gå for en eksenternsliper. Denne har bredest bruksområde og er spesielt egnet hvis du også skal slipe større flater. Hvis du skal slipe mindre flater som hjørner eller kroker, kan en deltasliper være egnet. Denne er egnet for pussing av mindre flater og mindre og mer detaljerte jobber. Hvis du vil ha en slipemaskin som når der hvor eksenternsliperen ikke kommer til, kan denne være nyttig for deg. Skal du utføre større og grovere oppgaver eller prosjekter, med større slipeflater. Så kan du ha bruke for en båndsliper. Oppgaver som denne egner seg til er oppgaver som sliping av tregulv eller større flater. Denne marskinen er veldig effektiv ved utføring av større oppgaver, og sliping av større flater.

Anngående multimaskiner og sliping/pussing.

Multimaskiner kan også bli omgjort til pussemaskiner eller slipemaskiner. Dette er maskiner som har egenskapen til å gjøre mye forskjellig. Men som pussemaskiner er de som regel helt alminnelige deltaslipere, verken mer eller mindre. Hvis man kun er ute etter en slipemaskin vil derfor disse mest sannsynlig være dyrere enn nødvendig. Hvis du også er ute etter de andre funksjonene til disse verktøy typene, er disse å anbefale. Denne vil da også mest sannsynlig komme til å erstatte din gamle deltasliper også.