Kjemiske risikoer

Denne artikkelen/innholdet er laget av vår samarbeidspartner Skydda Norge

Fysiologi

Kjemikalier er en del av hverdagen vår, både hjemme og på jobb. Enkelte kjemikalier er farlige, mens andre er ufarlige. Vi utsettes daglig for kjemikalier som ofte kan være mer aggressive enn man tror. Det er lett å tro at huden vår beskytter oss mot de fleste kjemikalier, men det gjør den ikke. Kjemikalier kan migrere (ta seg inn) i kroppen gjennom huden. Typiske mindre hyggelige kjemikalier er for eksempel aceton og white spirit.

 

Konsekvenser

Hvilke konsekvenser kjemikalier får i kroppen, kommer an på kjemikaliet. Det er rundt 140 000 forskjellige kjemikalier i samfunnet. Graden av skader kan være alt fra irritert hud til i verste fall døden.

 

Hva forårsaker kjemiske risikoer i arbeidsmiljøet?

Det er nesten uendelig med eksempler på kjemiske risikoer i arbeidsmiljøet. Noen eksempler er: Batterisyre, aceton, white spirit, tynner, ammoniakk, maling, ulike løsemidler, lim, oljer, drivstoff og så videre.

 

Bruk

Når det finnes kjemiske risikoer, trenger du forskjellig type beskyttelse avhengig av kjemikalienes mengde, egenskaper og eksponeringstid.

 

Sortiment

Av og til er det tilstrekkelig å bruke riktige hansker og briller for å beskytte seg. Andre ganger trenger man heldekkende klær og åndedrettsvern. Oppsummert kan man si at en godt utført behovsanalyse er veldig viktig når man utsettes for kjemiske risikoer.

 

Denne artikkelen ble først publisert av Skydda Norge