Kombinasjonsfilter

FILTERTYPE OG KLASSE FARGEKODE BESKYTTER VED
A + P3 Brun / Hvit F.eks. sprøytelakkering, sprøyting av plantevernmidler
B + P3 Grå / Hvit F.eks. sveising
E + P3 Gul / Hvit F.eks. arbeide med syrebad
K + P3 Grønn / Hvit F.eks. sprøyting med ammoniakkholdig farge