Veiledning for valg av filter

For at åndedrettsvernet skal kunne beskytte mot luftforurensningene i arbeidsmiljøet, må man bruke riktig type filter. En del filter filtrerer bort partikler, en del skiller ut gass og en del er en kombinasjon av begge disse.

Partikkelfilter

Partikkelfilter brukes for å beskytte mot støv eller aerosoler. Partikkelfilter merkes med P og hvit fargekode. De er delt inn i tre klasser:

  • P3-filter skiller ut mer enn 99,9 % av støvet.
  • P2-filter skiller ut 94 % av støvet.
  • P1-filter skiller ut 80 % av støvet.

Jo tettere filteret er, desto tyngre er det å puste gjennom det. Her finner du mer informasjon som du trenger når du skal velge egnet partikkelfilter.

Grovfilter

Et grovfilter brukes for å forlenge levetiden til partikkelfilteret ved å fange opp større partikler. Når grovfilteret begynner å bli tett, må det byttes ut.

Gassfilter

Det finnes flere typer gassfilter, avhengig av bruksområde. For å få riktig beskyttelse er det viktig å vite hvilke stoffer som kan forekomme slik at man kan velge riktig gassfiltertype. I tabellen Gassfilter finner du en oversikt over forskjellige gassfilter,  bruksområde og fargekoding. 

Kombinasjonsfilter

Kombinasjonsfilter brukes når gass/damp og partikler forekommer samtidig, for eksempel:

  • Ved sprøyting av væsker
  • Kondensering av gass/damp
  • Oppvarming av stoffer

Velg egnet gassfilter, og kombiner det med partikkelfilter.

Her finner du mer informasjon som du trenger når du skal velge kombinasjonsfilter.