Om verneutstyr

 

Denne artikkelen/innholdet er laget av vår samarbeidspartner Skydda Norge

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne bruker personlig verneutstyr når sikkerheten, helsen og velferden ikke kan vernes på annen måte.

Ansatte skal fortrinnsvis være vernet ved hjelp av tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved tilpassede arbeidsmetoder og arbeidsprosesser. Personlig verneutstyr skal brukes hvis det likevel er risiko for at arbeidstakeren kan bli utsatt for farlige påvirkninger.

Ulike typer personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som brukes på arbeidsplassen, gir fullt forsvarlig vern. Eksempler på ulike typer verneutstyr er hjelm og annet hodevernhørselvern, vernebriller/øyevernarbeidshansker, åndedrettsvern, verneskosynlighetsklær og fallsikringsutstyr.

Her finner du viktig informasjon om personlig verneutstyr og de ulike produktkategoriene, guider for å gjøre valg av produkt enklere etc. For de respektive områder finnes bibliotek med forklaringer av ulike standarder og symbolforklaringer.

 

Denne artikkelen ble først publisert av Skydda Norge

 

 


 

 

 

 

Hodevern

 

LES MER 

 

 

 

 

 Hørselvern

 

LES MER

 

 

 

 

Øyevern

 

LES MER

 

 

 

Ånderett-

svern

 

LES MER

 

 

 

 

Hansker

 

LES MER

 

 

 

 

Vernesko

 

LES MER

 

 

 

 

Klær

 

LES MER

 

 

 

 

Fallsikring

 

LES MER

 

 

 

 

Førstehjelp

 

LES MER

 

 

 

 

Hygiene

 

LES MER