Hvordan bygge en hengende hage.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innledning


Bor du i byen, eller har du ganske enkelt ikke plass til krydderplanter og blomsterbed? Da har vi en praktisk løsning til deg som du faktisk ikke får kjøpt noe sted. I vår hengende hage er det plass til både basilikum, gressløk, rosmarin og persille samt ringblomst og lobelia. Alt du trenger, er en plass i solen.


Følgende byggebeskrivelse gjelder fiberplate (MDF) med medium tetthet og en tykkelse på 19 mm, samt akrylglass med en tykkelse på 5 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

Denne hengende hagen er en hengehylle med fire hyller. Glassplatene av akrylglass er flotte detaljer, men også pene blomsterpotter kan pynte opp. Det er da selvfølgelig ikke nødvendig å montere glassplatene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Stikksag (universal)

Universalsliper (lett)

Batteridrevne bor-/skrumaskiner (universal)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Overfres (ekspert)

Borhammer (universal)

Finsprøytesystem (ekspert)

 

Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • 30 mm kvistbor
 • Forsenker
 • Slipepapir, grovhet 120–240
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • Silikon eller lim
 • Resteplate 650 x 400 mm (f.eks. MDF)
 • Tresparkel eller kitt

Nødvendige materialer:

 • Fiberplate (MDF) med middels tetthet
 • Akrylglass
 • Henger
 • Treskruer
 • Lakk

 


1. Sette oppheng i bakveggen

 

Hengende hage

 

Bor 2 hull på 30 mm i samme høyde ovenfor den øvre hylleplaten. Bruk bormaskin og kvistbor (trebor med en diameter på mer enn 12 mm). Merk av borepunktene nøyaktig og plasser borets sentreringsspiss på punktet. Viktig: Ikke bor for dypt, vær oppmerksom på opphengenes monteringsdybde! Trykk deretter opphengene inn i hullene. Du kan eventuelt bruke en gummihammer.


2. Frese noter til frontplatene i hylleplatene

 

Hengende hage

 

Fest restplaten til arbeidsbordet med tvinger. Legg hylleplaten oppå og bor to hull gjennom den. Skru hylleplaten provisorisk fast til restplaten slik at den ligger godt fast. Skruehodene må forsenkes slik at de ikke er i veien for overfresen når noten skal freses. Hullene sparkles igjen senere og forsvinner helt under lakken.

Er du den stolte eier av en høvelbenk, kan du se bort fra forrige avsnitt. Da spenner du ganske enkelt hylleplatene fast mellom haker på høvelbenken.

Still inn overfresen på 7 mm fresedybde, og fres noten ved hjelp av parallellanlegg og 5 mm notfres. Deretter løsner du eventuelt hylleplaten fra restplaten ved hjelp av batteridrevet skrumaskin.


3. Sette sammen hylledelene

 

Hengende hageHengende hageHengende hageHengende hage

 

Legg bakveggen på et jevnt underlag. Posisjoner sidene og hylleplatene slik du vil montere dem. Kontroller nøyaktig om avstanden mellom hylleplatene passer for dine behov. Tegn deretter hylleplatenes posisjoner på bakveggen og på sidene med blyant. Hold delene fast slik at de tegnede linjene over og under hylleplatene ikke blir skjeve.

Ta hylleplatene av igjen. Du ser nå plasseringen av kantene på sidene og bakveggen, og kan ev. kontrollere avstandene en gang til med tommestokk. Bor hull midt mellom de tegnede linjene med bormaskin og 4 mm trebor. Her skal hylleplatene skrus fast. Snu så sidene og bakveggen slik at de ligger på innersidene. Forsenk hullene med bormaskin og forsenker tilsvarende skruehodenes størrelse.

 

TIPS OM SAMMENSKRUING AV TO MDF-DELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren. Når alle delene nå skal settes sammen, må du passe på at notene i hylleplatene peker oppover! Skru så delene sammen med batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 45 mm.

 


4. Skjære til og slipe plater av akrylglass

 

Hengende hageHengende hage

 

Første del av dette arbeidstrinnet bortfaller dersom du får platene skåret til hos forhandleren eller på byggvarehuset. Hvis ikke, stiller du inn stikksagens slagtall på 3–4 med innstillingshjulet. Bruk vernebriller under saging.

Spenn fast platene og slip de synlige kantene. Begynn med slipepapir 120, og finslip til slutt med slipepapir 240. Du skal hele tiden kun arbeide langs kanten. Deretter sliper du hjørnene med fint slipepapir. Slip i lengderetningen i 45 graders vinkel.

Slip så hjørnene på underkantene med slipepapir 120 i en 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip i lengderetningen. Dette gjør det enklere å stikke platene inn i notene etter overflatebehandlingen. Fest platene i notene med silikon eller lim dersom de ikke sitter godt nok fast.


5. Forberede MDF-overflatene

 

Hengende hageHengende hage

 

Sparkle først igjen alle skruehull med tresparkel eller kitt. Etter at det er tørt (se informasjon fra produsenten!), sliper du ned områdene med slipepapir 120.

Slip først kantene på alle delene med slipepapir 120 i en 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. MDF-flatene sliper du med slipemaskin og slipepapir, kornstørrelse 120–180.


6. Overflatebehandling

 

Hengende hage

 

Et møbel blir perfekt når du lakkerer de enkelte delene før de settes sammen.

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør grunningsfylleren med en rulle eller eventuelt med et fargesprøytesystem. La det tørke godt.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

 

MDF-TIPS

MDF har sterkt sugende overflater. Spesielt kantene er det viktig å vie ekstra oppmerksomhet – rettere sagt: flere lag. Ved å bruke MDF med grunningsfolie, slipper du å påføre fyller (som tetter igjen sugende flater). Dette gir et perfekt malingsresultat uten påføring av fyller, i alle fall på flatene. Finslip de ferdiggrunnede flatene og kantene, øk korningen på slipepapiret fra 180 via 220 til 240.

 

7. Lakkere sitteflaten

 

Hengende hage

 

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter.

 

LAKKERINGSTIPS

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med lakkering, anbefaler vi at du øver litt på en testplate. Det raskeste og beste resultatet oppnår du med akryllakk. Disse vannfortynnbare lakkene påføres ekstra enkelt og raskt med et finsprøytesystem.

 

8. Henge opp den hyllen

Marker punktene til borehullene på veggen i henhold til hylleopphengene. Bruk ledningssøker for å kontrollere at det ikke er strømledninger eller vannrør i veggen der du vil bore.


9. Ferdig!

 

Hengende hage

 


Kilder, House of Bosch, Bosch.noJuridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.