Hvordan bygge seng i minimalistisk stil.

seng

Med den minimalistiske, flate formen og de to nattbordene er denne drømmen av en seng helt i tråd med trenden innen interiør. 

 

Innledning

Minimalismen er en stil som fremdeles er populær. Vi har derfor laget en seng som kun består av de mest nødvendige elementene. Sengen har også to nattbord som er like enkle i formen.

Sengen består av en enkel rammekonstruksjon. Sidene samt hode- og fotenden holdes sammen med sengebeslag. Denne sengebredden krever dessuten en bærer i midten med støttefot. Bæreren er også festet til rammen med beslag.

Nattbordene består av to like store plater som er satt sammen til en vinkel ved hjelp av en skruelist. Bordplaten ligger oppå sideplaten. Nattbordene festes til sengesidene i ønsket posisjon med samme typer lister.

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplater av bøk med en tykkelse på 27 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende. La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Stikksag (universal)

Eksternsliper (ekspert)

Borhammer (universal)

Batteridrevne bor/skrumaskiner (universal)

Finsprøytesystem (ekspert)

Hjelpemidler:

  • Treborsett
  • Forsenker
  • Slipepapir, grovhet 120–240, svamp
  • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser

Nødvendige materialer:

  • Limtreplate, bøk, 27 mm
  • Heltre, gran
  • Hjørnebeslag for seng, midtbeslag for seng
  • Forsenkede skruer, skruer med rundt hode
  • Beis, lakk

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

2

Sider

2010 mm

190 mm

27 mm

Limtre, bøk

1

2

Hode-/fotende

1664 mm

380 mm

27 mm

Limtre, bøk

2

2

Støttelister

1930 mm

45 mm

45 mm

Heltre, gran

3

1

Midtre bærer

1990 mm

45 mm

45 mm

Heltre, gran

4

1

Støttefot

190 mm

45 mm

45 mm

Heltre, gran

5

4

Sengebeslag, hjørner

127 mm

22 mm

28 mm

 

6

2

Sengebeslag, midten

75 mm

75 mm

   

7

4

Bord-/sideplater

380 mm

353 mm

27 mm

Limtre, bøk

8

4

Skrulister

380 mm

27 mm

27 mm

Limtre, bøk

9

11

Forsenkede skruer, 60 mm

       

10

36

Skruer med rundt hode, 4 x 20 mm

       

11

4

Forsenkede skruer, 4 x 17 mm

       

12

24

Forsenkede skruer, 4 x 45 mm

 

 

1

Sette sammen sengerammen

 

Minimalistisk seng

 

Hodeenden, fotenden og langsidene skrus sammen til en sengeramme ved hjelp av sengebeslag. Dette er beslag med korte sidelengder (her: 22 og 28 mm) og en høy totalhøyde (her: 127 mm). Beslagene skal posisjoneres slik at den lange delen skrus sammen med den korte siden (her: hode- eller fotende) og den korte delen skrus sammen med den lange siden (her: sengens langside).

2

Seng: Montere bærere for sengebunn

 

Minimalistisk seng

 

Sengebunnen ligger på firkantplanker som skrus fast på innsiden av sengesidene. De skal flukte med underkanten. Fordi bærerne er kortere enn sengens langsider og skal monteres midt på, gir de plass til sengebeslagene som fester hode- og fotenden til sidene.

Forhåndsbor bærerne. Forsenk hullene som peker inn mot sengen. Monter bærerne med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

 

3

Klargjøre midtre bærer og feste den til sengerammen

 

Minimalistisk sengMinimalistisk seng

 

Skru først støttefoten fast midt under bæreren. Forhåndsbor bæreren og forsenk hullene på oversiden. Monter støttefoten med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm. Se tipsene i arbeidstrinn 2 om sammenskruing av to trebiter.

Nå kan du skru bæreren sammen med hode- og fotenden ved hjelp av sengebeslag. Disse beslagene består av to deler: en bærevinkel og en festeenhet. Bærevinkelen monteres på enden av bæreren, mens festeenheten monteres på hode- og fotenden.

Monter begge beslagene med batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 17 mm. Se målene fra beslagprodusenten når du plasserer laskene på hode- og fotendene i sengerammen.

4

Nattbord: Skru sammen bord- og sideplate

 

Minimalistisk seng

 

Bord- og sideplaten skrus sammen til en vinkel ved hjelp av en skruelist. Forhåndsbor først skruelisten fra to sider. Det er viktig å bore hullene vekselvis på hver side, men aldri i samme høyde, slik at skruene ikke møtes inne i listene. Forsenk hullene på de synlige sidene. Gjør helst det samme med de andre skruelistene med en gang. Disse skal senere brukes for å skru nattbordene fast til sengerammen.

Legg sideplaten med den synlige siden ned på arbeidsflaten. Posisjoner den forhåndsborede skruelisten oppå, helt i flukt med overkanten. Monter listen med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 45 mm.

Legg nå bordplaten med den synlige siden ned på arbeidsbordet. Plasser sideplaten med den fastskrudde listen oppå, slik at den ligger kant i kant. Skru sammen bord- og sideplaten med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 45 mm.

5

Skru nattbordene fast til sengerammen

 

Minimalistisk seng

 

Monter først skruelisten (som ble forhåndsboret i arbeidstrinn 1) kant i kant med bordplatekanten. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 45 mm. Posisjoner så nattbordet inntil sengerammen der du helst vil ha det. Skru det fast med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 45 mm.

Også når det gjelder montering av nattbordene, bør du se tipsene våre i arbeidstrinn 1 om sammenskruing av to trebiter.

6

Sliping av treoverflatene

 

Minimalistisk sengMinimalistisk seng

 

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen møbelet.

Slip først alle kanter med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling. Tips: Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

7

Beise overflater

 

Minimalistisk seng

 

Beising er en fargebehandling av treoverflater. Beis kan påføres ved hjelp av et finsprøytesystem. Beis beskytter ikke treets overflate. Først når det påføres lakk eller voks på overflaten, er den beskyttet.

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

 

TIPS OM BEISING

På loddrette flater bør du alltid beise nedenfra og opp. Ettersom beis er tyntflytende og treoverflaten sterkt sugende, kan beisen ellers renne nedover og lage merker som ikke kan beises over og skjules.

 

8

Lakkere overflater

 

Minimalistisk seng

 

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter.

Påfør først et tynt lag lakk. Begynn med kantene og lakker deretter flatene. Flatene skal lakkeres i jevne, parallelle baner.

På samme måte som når du påfører vann på treet, kan det også her reise seg trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 220 eller 240 etter at lakken er tørr.

Påfør et nytt lag lakk. Bruk samme klarlakk som du brukte til grunning. Du kan nå påføre et litt tykkere lag lakk. Begynn med kantene og lakker deretter flatene i jevne og parallelle baner.

 

LAKKERINGSTIPS

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med lakkering, anbefaler vi at du øver litt på en testplate. Det raskeste og beste resultatet oppnår du med akryllakk. Den er vannløselig og tilgjengelig i mange ulike farger i ethvert byggvarehus. Det påføres ekstra enkelt og raskt med et finsprøytesystem.

 

9

Ferdig!

 

Minimalistisk seng

 


Kilde, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.