Hvordan bygge et dukkehus

dukkehus

 

 

Innledning

Når du først vet hvordan du gjør det, bygger du denne lille eneboligen på rekordtid. Også nybegynnere kan bygge dukkehuset på en halv dag. Kostnadene ligger mellom 350–750 kr.

I byggeanvisningen brukes bjørkefinér med tykkelse på 15 mm. Få skåret til de nødvendige platene i et byggmarked eller hos en møbelsnekker. Hvis du bruker andre materialer eller tykkelser, må materiallisten tilpasses deretter.

Dukkehuset skrus sammen, og taket limes. Gjæringssnittene som du må gjøre for å sette på taket, byr på en liten utfordring. Med riktig verktøy går det som en drøm.

Du finner en detaljert materialliste og en konstruksjonstegning under lenken «Nedlastinger til prosjektet».

 

Nødvendig elektroverktøy:

Multifunskjonsverktøy (universal)

Håndsirkelsag (ekspert)

Stikksag (universal)

Universalsliper (lett)

Batteridrevne bor-/skrumaskiner (ekspert)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Finsprøytesystem (ekspert)

 

Hjelpemidler:

  • 50 mm bor
  • Slipepapir, grovhet 120–240
  • Blyant, meterstokk, blyantspisser, viskelær
  • Arbeidsflate (2 kanttre, ca. 500 x 58 x 38 mm)
  • Folie eller gamle aviser til å beskytte overflaten
  • Bukker (hvis mulig)
  • Beskytt deg selv: munnbind, vernebrille, hansker, hørselsvern

Nødvendige materialer:

  • Bjørkefinér, 15 mm
  • Treskruer med forsenket hode
  • Dispersjonsmaling

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

1

Fasade

633 mm

473 mm

15 mm

Bjørkefinér

1

2

Grunnplater

603 mm

345 mm

15 mm

Bjørkefinér

2

1

Grunnplate oppe

455 mm

345 mm

15 mm

Bjørkefinér

3

2

Yttervegger

336 mm

350 mm

15 mm

Bjørkefinér

4

2

Innervegg

190 mm

310 mm

15 mm

Bjørkefinér

5

2

Tak

531 mm

410 mm

15 mm

Bjørkefinér

6

 

Forsenkede skruer, 3 x 25 mm

       

7

 

Ca. 1 l hvit maling til vegger og gulv

     

Dispersjonsmaling

8

 

Ca. 0,5 l rød maling til taket

     

Dispersjonsmaling

 

1

Sage ut vinduer og dører

 

Dukkehus

 

Først må du bestemme deg for hvor mange vinduer det skal være på fasaden. Tegn åpningene til vinduene nøyaktig med gradskive og blyant.

Til å sage ut vinduene bruker du multifunksjonsverktøyet. For ikke å sage i arbeidsplaten ved en feiltagelse, legger du lister under og spenner fast platen på arbeidsflaten ved bruk av tvinger.

Husk å bruke beskyttelsesbriller og hørselvern når du sager.

Etter at du har saget ut vinduene, tegner du døråpningen i en av de to ytterveggene og sager ut denne på samme måte.

 

Kurvesaging går som en lek

Du bygger en olabil og må sage til rattet. Eller du ønsker å lage utsparinger i en trekasse slik at den blir lettere å bære. Til slikt og liknende arbeid der du må du sage kurver, er stikksagen den beste løsningen.

 

2

Bore runde vinduer

Når borer du de runde vinduene i sideveggene. Først må du tegne av midten av sirkelen nøyaktig. Spenn sidedelen godt fast sammen med en mellomleggsplate. Til å bore kan du bruke an vanlig bormaskin, men det aller beste er en bordbormaskin. Sett boret i midten av sirkelen, og bor jevne, pene hull.

Liten detalj, stor virkning

Møbler virker ofte mer behagelige når hjørner og kanter er brutte, altså slipt i 45 graders vinkel. Denne oppgaven er som skapt for den praktiske og allsidige multisliperen eller spesialistene på vanskelig tilgjengelige steder: deltasliper og variosliper.

 

3

Sage gjæringer og skråtak

 

Dukkehus

 

Det neste du skal gjøre, er å sage diverse gjæringssnitt i vinkel på 45 grader: På de to takplatene, der disse senere møtes på gavlen, på overkantene på sidedelene og på begge sidene av den øvre grunnplaten, som taket skal ligge på.

Når du skal gjære, låser du fast platen med skruetvinger. Still inn en vinkel på 45 grader på håndsirkelsagen, og fest føringsskinnen. Nå kan du enkelt sage en pen gjæring langs kanten.

Nå sager du de to skrå takdelene til fasaden. Marker snittkantene som vist på konstruksjonstegningen. Lås platen med tvinger, og still inn håndsirkelsagen på 0 grader. Ved hjelp av føringsskinnen får du et pent, rett snitt.

 

Slik får du raskt riktig dreis på det

Skruforbindelser er en rask og enkel løsning ved møbelsnekring som alternativ til limforbindelser. Boring i tre er mer krevende enn det kan se ut ved første øyekast. Her lærer du hva det kommer an på ved skruing og boring.

 

4

Lime taket

 

Dukkehus

 

Etter at du har saget gjæringssnitt på de to takplatene, limes de fast til hverandre langs snittstedet. Du legger innsiden av platene helt inntil hverandre, slik at gjæringssnittene berører hverandre. Sett sammen platene med teip – på den måten får du en slags hengsel.

Snu platene, påfør rikelig med lim på snittflatene og sett takplatene sammen til et skråtak. Det overflødige limet tørker du bort med en klut. Fest to teipremser til mellom takendene for å sette limforbindelsen under spenn.

Tips: Legg på en vinkel eller en firkantet underlagsplate for å kontrollere om takplatene står nøyaktig i rett vinkel overfor hverandre. Korriger litt om nødvendig.

Limet må nå tørke i ca. 20 minutter. Se også anvisningene fra produsenten.

 

Det smarte med gjæring

Rene gjæringssnitt er alltid aktuelle når det gjelder å lage fine og stabile hjørneforbindelser. Du vil kanskje bygge et dukkehus med saltak? Eller montere en romdeler av planker? Med en kapp- og gjæringssag går det som en lek. Slik lykkes du alltid med gjæringssnittene.

 

5

Skru sammen dukkehuset

 

Dukkehus

 

Nå er de enkelte delene ferdige, og du kan sette sammen dukkehuset. Først skrur du sideveggene på grunnplaten. For at du skal vite hvor skruene skal plasseres, deler du materialtykkelsen (dvs. 15 mm) på to. Tegn en linje med avstand på 7,5 mm fra underkanten til ytterveggene, og marker plasseringen av skruene på denne. Forhåndsbor hullene i sideveggene, og forsenk dem. Nå kan du montere sideveggene på grunnplaten ved hjelp av den batteridrevne skrumaskinen.

Det neste du skal gjøre, er å skru den innvendige veggen sammen med grunnplaten. Deretter monterer du fasaden på delene som allerede er skrudd sammen. Etterpå skrus den øvre innerveggen sammen med grunnplaten for andre etasje, og denne settes inn i huset og festet på samme måte.

Før du monterer den øvre grunnplaten med gjæringene, forhåndsborer du to ganger i rett vinkel gjennom gjæringene på hver side. Gjennom disse hullene blir deretter taket skrudd fast til resten av dukkehuset fra innsiden.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor hull i den platen som du skal skru i først, 0,5 til 1 mm større enn skruediameteren. Hullet skal bores så dypt at skruehodet forsvinner helt i det. Hullet i den andre treplaten du borer i, bør i de fleste tilfeller forhåndsbores 1 mm mindre enn skruediameteren. Dermed kan skruegjengene festes godt. Ettersom det brukes svært små skruer på dukkehuset og Multipleks-materialet er svært robust, er det ikke helt nødvendig å forhåndsbore den andre platen.

 

 

Slik går alt glatt når du sliper

For hobbyhåndverkere hører sliping av treoverflater til de hyppigste arbeidsoppgavene. Du trenger for eksempel å fjerne ujevnheter og malingsrester eller klargjøre treverket for dypere overflatebehandling.

 

6

Lakkere sitteflaten

 

Dukkehus

 

Før du lakkerer, bør du ta av taket, slik at du kan lakkere det atskilt fra resten av huset.

Fyll lakk inn i fargebeholderen til finsprøytesystemet, og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter.

 

LAKKERINGSTIPS

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Hvilken lakk du skal velge, avhenger av hvordan den bearbeides, hva slags teknisk utstyr du har hjemme og hvilke krav du stiller til overflatens kvalitet og holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Hvis du ikke har lakkert så mye tidligere, lønner det seg å øve på et prøveemne. Det raskeste og beste resultatet oppnås ofte med akryllakk. Disse er vannfortynnbare og påføres enkelt og raskt med et finsprøytesystem.

 

7

Ferdig

 

Dukkehus

 

Med det selvbygde dukkehuset gir du barna et nytt rom der de kan slippe fantasien løs, både under innredningen og senere når de skal leke med huset!


Kilder, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Anmeldelser