Hvordan bygge skjenk som romdeler

Skjenk

En sak har alltid to sider. Men på denne romdeleren er den ene siden bedre enn den andre. Det er bare å gå i gang!

Innledning

Hva er laget i massivt tre og har bare pene sider? Riktig: romdeleren vår! Du kan lage den som en hylle som er åpen på begge sider, som hylle med bakvegg eller som skjenk med bakvegg og dører. Uansett utforming – dette møbelet gjør seg i ethvert rom.

Konstruksjonen består hovedsaklig av hylleplater som er skrudd fast mellom sideplater. Det hele står på en sammenskrudd sokkel.

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplater av bøk med en tykkelse på 20 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Håndsirkelsag (ekspert)

Stikksag (ekspert)

Eksentersliper (ekspert)

Batteridrevne bor/skrumaskiner (ekspert)

Batteridrevet skrumaskin (lett) 

Overfres (ekspert)

Finsprøytesystem (ekspert)

Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • Kvistbor, 35 og 28 mm
 • Forsenker
 • Slipepapir, grovhet 120–240, svamp
 • Teip
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • Skrutvinger
 • Trevoks, stoffkluter

Nødvendige materialer:

 • Limtreplate, bøk
 • Heltre, gran
 • Gulvbraketter
 • Stolvinkel
 • Hengsler, grunnplater, skuffeknotter
 • Forsenkede skruer
 • Trevoks
Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

1

Skrog, yttersider

720 mm

300 mm

20 mm

Limtre, bøk

1

2

Skrog, nedre midtsider

460 mm

300 mm

20 mm

Limtre, bøk

2

2

Skrog – øvre undersider

200 mm

300 mm

20 mm

Limtre, bøk

3

3

Skrog, lange hyller

1390 mm

300 mm

20 mm

Limtre, bøk

4

3

Skrog, hyllerom

450 mm

280 mm

20 mm

Limtre, bøk

5

1

Skrog – Dekkplate

1440 mm

350 mm

20 mm

Limtre, bøk

6

12

Skrog, bunndrager

   

5 mm

 

7

4

Skrog – vinkeljern

       

8

ca. 36

Skrog – forsenkede skruer, 4 x 50 mm

       

9

ca. 36

Skrog – forsenkede skruer, 3 x 17 mm

       

10

ca. 12

Skrog – forsenkede skruer, 4 x 35 mm

       

11

1

Bakvegg

1430 mm

720 mm

20 mm

Limtre, bøk

12

4

Bakvegg, vinkeljern

       

13

ca. 32

Bakvegg – forsenkede skruer, 3 x 17 mm

       

14

2

Dører

490 mm

464 mm

20 mm

Limtre, bøk

15

4

Dører – hengsler med stopper

   

7 mm

 

16

4

Dører, grunnplater

       

17

2

Dører, skuffeknotter

   

52 mm

 

18

ca. 16

Dører – forsenkede skruer, 5 x 16 mm

       

19

2

Sokkel – lange dekklister

1420 mm

100 mm

20 mm

Limtre, bøk

20

3

Sokkel – korte dekklister

250 mm

100 mm

20 mm

Limtre, bøk

21

3

Sokkel, forbindelseslister

150 mm

27 mm

27 mm

Limtre, bøk

22

6

Sokkel – skruelister

100 mm

45 mm

45 mm

Heltre, gran

23

ca. 24

Sokkel – forsenkede skruer, 4 x 60 mm

       

24

ca. 12

Sokkel – forsenkede skruer, 4 x 40 mm

     
1

Bore hullrekker i sidene

 

Skjenk som romdeler

 

Bor to rekker med hull med en diameter på 5 mm på den innvendige flaten på den venstre yttersiden og på alle flatene på de nedre midtsidene og på den innvendige flaten på den høyre yttersiden.

Hullenes midtpunkt skal ligge på en blyantlinje som er tegnet i 37 mm avstand fra forkanten og bakkanten. Sett et merke for hver 32. mm (avstanden fra et midtpunkt til neste). Det første hullet skal være ca. 70 mm fra den nedre kanten.

Sett sentreringsspissen på treboret nøyaktig på krysningspunktet i markørkrysset. Ikke bor gjennom treplaten. Hullet skal være 10 mm dypt. Bruk en dybdestopp, det er en stoppring med gjengestift som festes direkte på boret. Med en slik kan du enkelt stille inn boredybden.

 

TIPS: HULLREKKER MED 32 HULL

Lager du ofte egne møbler, kan det lønne seg å gå til anskaffelse av en system-32-sjablon (navnet er avledet fra normert hullavstand). Sjablonen spennes fast på emnet og du trenger bare å bore gjennom metallmansjettene. Dermed blir hullene i akkurat riktig avstand fra hverandre og helt loddrette.

 

2

Sette sammen delene til de øvre rommene

 

Skjenk som romdelerSkjenk som romdeler

 

Sett yttersidene og de øvre og nedre midtsidene med den siden som skal være frem nedover, ved siden av hverandre i den rekkefølgen de skal være når de monteres. Marker de innvendige kantene med blyant, slik at du vet hvilken del som skal være hvor. Møbelsnekkere pleier å lage et trekantsymbol.

Merk hyllene på samme måte.

Neste trinn er å reise de to øvre, gjennomgående hyllene og de to midtsidene opp på bakkanten slik de skal skrus sammen. Nøyaktige avstander finner du på tegningen. Fest det hele forsiktig med tvinger, uten at noe forskyver seg. Bruk alltid underlag av trerester for å unngå merker på arbeidsemnet.

Nå kan du tegne inn midtsidenes plassering med blyant på hyllene. Midt på omrisset av midtsidene på hyllene plasserer du nå to hull på 4 mm slik at de ytterste hullene er minst 30 mm fra ytterkanten. Forsenk yttersiden av hullene på hyllene. (På samme måte borer du hullene til å skru fast dekkplaten i og forsenker disse fra undersiden.)

Skru sammen midtsider og hyller med den batteridrevne skrumaskinen og forsenkede skruer 4 x 50 mm.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

 

3

Sette sammen overdelen av skroget og yttersider

 

Skjenk som romdeler

 

Legg den ferdig monterte overdelen på ryggen. Plasser yttersidene og den nedre, lange hyllen slik at skroget ligger foran deg akkurat slik det skal monteres. Tegn omrisset av hyllene på de innvendige flatene av yttersidene med blyant.

Bor to 4 mm hull midt i hver av omrissmarkeringene. Forsenk hullene fra yttersiden. Du bør være nøye fordi disse sammenskruingene vil bli synlige fra yttersiden.

Monter skrogdelene med batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 50 mm. Se tipsene om sammenskruing av to trebiter i forrige arbeidstrinn.

 

4

Montere de innvendige delene av skroget

 

Skjenk som romdelerSkjenk som romdeler

 

Marker først plasseringen av de nedre midtsidene på hyllene som i de forrige arbeidstrinnene. Denne gangen skal du imidlertid bare bore i den nederste hyllen, to 4 mm hull per midtside, midt i omrisset. Forsenk hullene nedenfra. Skroget skal fortsatt ligge på ryggen.

Midtsidene kan skrus fast i den nedre hyllen nedenfra på vanlig måte. I overkant må du bruke vinkeljern. Monter hele tiden ett vinkeljern kant i kant foran på den ene siden og ett bak på den andre siden.

Nå kan du skyve midtsidene som er klare til å skrus fast, inn mellom hyllene. Monter dem ved hjelp av batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 50 mm gjennom den nedre hyllen (se tipsene om sammenskruing av to trebiter i arbeidstrinn to!) og skruer 3 x 17 mm gjennom vinkeljernene.

5

Montere sokkelen

 

Skjenk som romdelerSkjenk som romdelerSkjenk som romdeler

 

Still opp dekklistene til sokkelen slik som de senere skal monteres. Marker kantene med blyant, slik at du vet hvilken del som skal være hvor. Møbelsnekkere pleier å lage et trekantsymbol.

Forbor i de fem dekklistene til sokkelen og skruelistene. Fordi dekklistene skal skrus sammen i kryss gjennom de loddrette skrulistene i hjørnene, må borehullene i skruelistene også være forskjøvet tilsvarende. Monter sokkelen som beskrevet på tegningen. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm.

Det neste du må gjøre, er å bore i forbindelseslistene som brukes for å feste sokkelen til skroget. Monter forbindelseslistene vannrett og i flukt med overkanten på de korte sokkellistene. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm.

Snu skroget på hodet og plasser sokkelen på skrogets underside. Nå kan du montere sokkelen under skroget ved å skru den fast til forbindelseslistene med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 40 mm.

6

Montere dekkplaten med skroget

Allerede i arbeidstrinn to forboret du den øverste hyllen slik at den var klar til å skrus sammen med dekkplaten. For å klare å skru nedenfra i rommet som bare er 200 mm høyt, lønner det seg å bruke den batteridrevne skrumaskinen IXO fra Bosch med en kompakt konstruksjon.

Plasser dekkplaten på skroget. På høyre og venstre side stikker den 5 mm ut, og foran og bak stikker den 20 mm ut. Den stikker litt lengre ut foran og bak, siden dette passer med bakveggen og dørene, som kan monteres ved behov.

7

Bearbeide og montere bakvegg

 

Skjenk som romdeler

 

For at festene i bakveggen ikke skal synes, kan du bruke tid på å feste den til skjenken med plugger og lim – eller mye enklere: med vinkelskjøt og skruer. Her velger vi den enkleste varianten.

Skru fast to vinkeljern i flukt med den bakre kanten på den innvendige flaten på skrogets ytterside eller som avbildet kant i kant i bakkant på venstre og høyre side av de innvendige flatene på skrogets bunn. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 3 x 17 mm.

Legg skroget på siden. Juster bakveggen på sidekanten så den er slik den skal monteres. Fest den med tvinger og monter den fra innsiden ved hjelp av batteridrevet skrumaskin og skruer 3 x 17 mm gjennom vinkeljernet.

8

Montere kopphengsel på dørene og feste dørene

 

Skjenk som romdelerSkjenk som romdeler

 

Legg dørene på arbeidsbordet på samme måte som de skal plasseres på møbelet. Merk dørene slik at du vet hvilke som skal være til høyre og venstre og hva som er opp og ned på dørene.

Tegn akselinjene for plassering av kopphengslene på baksiden av dørene med blyant. Akselinjene må ligge akkurat midt mellom to hull på hullrekken. Legg skroget på yttersiden og plasser en dør som om den er åpnet 90°. Nå kan du enkelt overføre akselinjen til døren. Akselinjene til den andre døren kan du overføre fra den første døren ved hjelp av linjal eller vinkeljern. Til disse dørene trenger du kopphengsler med stopper.

Avstanden mellom hullene til hengslene og kanten er på 35 + 5 mm, altså 40 mm. Merk av de fire borepunktene på blyantlinjene eller aksellinjene. Hullene til hengslene borer du med 35 mm kvistbor (trebor med større diameter enn 12 mm).

Still inn dybdestoppen på boret tilsvarende og sett sentreringsspissen på kvistboret midt på det markerte midtpunktet.

 

TIPS OM ARBEIDSREKKEFØLGE

For at overflatebehandlingen skal bli perfekt, er det lurt å montere hengslene etter at overflaten er bearbeidet. Vi beskriver allikevel hvordan det gjøres i dette arbeidstrinnet. Trykk hengslene inn i hullene og fest dem med batteridrevet skrumaskin og skruene som følger med. Motstykket til hengslene på dørene er grunnplatene på skroget. Det neste du må gjøre er å montere disse. Trykk hengslene inn i de to hullene, den hullrekken som du har utledet akselinjen fra. Det er lettere å feste dørene hvis du legger skroget med yttersiden ned. Plasser døren slik at den er åpnet 90°. Rett ut døren parallelt til siden ved hjelp av to avstandsklosser på 5 mm. Før armene på hengslene inn i grunnplatene og klips dem fast. Til slutt borer du hullene til skuffeknottene på dørene. Fest dem med skruene som følger med.

 

9

Slipe treoverflaten

 

Skjenk som romdeler

 

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen møbelet.

 

Slip først alle kanter med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

 

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling. Tips: Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

10

Vokse overflatene

 

Skjenk som romdeler

 

Les først tipsene fra voksprodusenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør rikelig med trevoks med et finsprøytesystem. Tørk av overflødig voks med en klut. Se tørketidene som er angitt fra voksprodusenten.

Vil du påføre et ekstra lag voks, bør du utføre en mellomsliping med slipepapir 240. Slip også denne gangen kun i treets lengderetning. Gjenta påføringen som beskrevet i forrige avsnitt. Når voksen er tørr, behandler du flaten med en myk børste til overflaten skinner.

 

SIKKERHETSANVISNING

Etter påføring skal vokskluten brettes ut og tørke på et godt ventilert sted. Dersom den ligger sammenkrøllet og tørker, kan den selvantenne!

 

11

Ferdig!

 

Skjenk som romdeler

 


Kilde, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Anmeldelser