Hvordan lage salonglys

salonglys

 

Innledning

Denne kule lyskassen passer perfekt i en lun stue. Og resultatet blir enda bedre når du bygger flere salonglys og monterer dem i en rekke på veggen. Lysstoffrøret bruker lite strøm og utvikler lite varme. Det indirekte lyset skinner behagelig ut gjennom den matte glassplaten mellom de elegant beisede frontplatene.

Vi anbefaler at du overlater tilskjæringen til en forhandler eller snekker.

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplate i bøk (front) og fiberplate (MDF; holder) med medium tetthet og en tykkelse på 19 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, tilpasser du bare stykklisten tilsvarende.

Lyset består av to deler. Den ene delen er en fiberplateholder formet som en bred U med en lang bakvegg og to korte sider. Den andre delen er en frontplate som består to limtrevinkler av bøk som er sammenføyd med en matt akrylglassplate. Hver vinkel består av en over- eller bunnplate med luftehull og et frontpanel.

For å unngå synlige skruehull i de valnøttfargede frontpanelene har vi limt sammen vinkelpanelet og over- eller bunnplaten ved hjelp av treplugger.

Lysstoffrøret er montert på bunnplaten, skjult bak det nederste frontpanelet. Lyset reflekteres jevnt fra den hvite bakveggen mot akrylglassplaten. Strøm tilføres gjennom bakveggen via en veggkontakt som ligger bak lyset.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Universalsliper (lett)

Batteridrevne bor-/skrumaskiner (ekspert)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Finsprøytesystem (ekspert)

 

Hjelpemidler:

 • Treborsett
 • 20 mm kvistbor
 • Forsenker
 • 68 mm hullsag
 • 4,5 mm stålbor
 • Slipepapir, grovhet 240, 180 og 150, svamp
 • Trelim
 • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
 • 5 skrutvinger
 • Maskeringsfolie eller gamle aviser
 • Bordbiter som underlag, 1200 x 30 x 40 mm, eller trebukker
 • Munnbind, vernebriller og hansker

Nødvendige materialer:

 • Limtreplate, bøk
 • MDF-plate
 • Akrylglass
 • Treplugger, skruer, underlagsskiver
 • Lysstoffrør med holder
 • Beis og lakk

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

1

Bakvegg

1200 mm

262 mm

19 mm

MDF

1

2

Baksider

262 mm

38 mm

19 mm

MDF

2

2

Sett forfra

1200 mm

100 mm

19 mm

Limtre, bøk

3

2

Over- og bunnplater

1200 mm

61 mm

19 mm

Limtre, bøk

4

1

Akrylglass

1200 mm

262 mm

44 mm

 

5

ca. 10

Treplugger, diameter 8 mm

       

6

ca. 10

Linsehodeskruer 4 x 17 mm, med underlagsskiver

       

7

ca. 50

Forsenkede skruer, 4 x 35 mm

       

8

2

Skruer med plugger for veggmontering

       

9

1

Lysstoffrør med innfatning, ca. 900–1 000 mm

       

 

1

Merking av deler

 

Salonglys

 

Ettersom du bearbeider platene enkeltvis og etter hverandre, må du merke hver plate tydelig. Da er det enkelt å sette dem riktig sammen igjen når de skal monteres etter lakkering, beising og forhåndsboring.

2

Forhåndsboring av bakvegg

 

Salonglys

 

Merk først av boreposisjonene på forsiden av bakveggen.

Sett deretter sidene på bakveggen slik de senere skal skrus fast. Merk av kantene på sidene på innsiden av bakveggen.

Tegn nå inn plasseringen av de to borehullene en halv platetykkelse (=9,5 mm) fra ytterkanten og cirka 30 til 40 mm fra langsidene. Forhåndsbor hullene med 4,5 mm trebor, og forsenk dem så dypt på baksiden at skruehodene ikke lenger stikker ut.

3

Sammenskruing av bakveggen og sidene

 

Salonglys

 

Spenn fast sidene i nøyaktig riktig posisjon på bakveggen med to skrutvinger. For å unngå at fiberplaten (MDF) sprekker under sammenskruingen, forhåndsborer du også skruehullene i sidene. Gjennom hullene i bakveggen borer du hull i kantene på sidene med 3,5 mm trebor. Nå kan du montere underkonstruksjonen ved å føye sammen bakveggen og sidene ved hjelp av den batteridrevne skrumaskinen og treskruene 4 x 35 mm.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Bor den delen som først skrus gjennom alltid 0,5 til 1 mm større enn skruediameteren; hullet skal være så dypt at skruehodet forsvinner helt. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren. Dermed kan skruegjengene fortsatt festes godt.

 

4

Boring av plugghull

 

Salonglys

 

Til vårt lys med en lengde på 1200 mm er det fornuftig med fire eller fem plugghull. Til hjørneforbindelsen anbefaler vi at du bruker pluggsjablon, en såkalt pluggmarkør eller markeringsspiss. Med måling og tegning blir ikke plasseringen av plugghullene nøyaktig nok til at plugghullene flukter nøyaktig med hverandre!

Bor fem borehull i endekantene på over- eller bunnplaten med bormaskin og 8 mm trebor. Hullenes posisjoner skal overføres til baksidene av frontplatene med pluggmarkører. En pluggmarkør er en metallstift med en markeringsspiss. Denne stikker du inn i endekantens borehull, der du vil overføre posisjonene. Trykk det forhåndsborede arbeidsemnet mot flaten på motstykket. Det skal ligge nøyaktig kant i kant.

5

Boring av luftehull

 

Salonglys

 

Også lysstoffrør utvikler varme. Derfor bør du bore fem hull med diameter 20 mm i over-/bunnplaten. Tegn inn plasseringen av hullene midt på platene. Spenn fast platene på en platerest eller bordbiter slik at arbeidsflaten ikke blir skadet når tømmermannsboret kommer ut på undersiden.

6

Sammenliming av vinkelen og frontflaten

 

SalonglysSalonglys

 

Påfør lim i plugghullene og på limflatene på over- eller bunnplaten og stikk inn trepluggene. Ha også litt lim i hullene på frontplaten, og sett delene sammen. Legg sammenføyningene i press med tvinger til limet har tørket. Se informasjonen fra produsenten.

Bruk trebiter som underlag under tvingene. Dette fordeler trykket og du unngår skjemmende merker på arbeidsemnet. Fjern straks lim som pipler ut med en fuktig klut.

7

Boring av hull til kabel og veggmontering

 

 SalonglysSalonglys

Standarddiameteren på et hull for stikkontakt er 68 mm. I vår konstruksjon går vi ut fra at lampen sitter direkte på et vegguttak, og vi har derfor boret en åpning i tilsvarende størrelse i bakveggen med bormaskin og hullsag.

 

Samtidig bør du også bore to hull til veggmontering i øvre tredel av bakveggen. Bruk 6 mm trebor og forsenk hullene.

Spenn fast bakveggen på to bordbiter eller en platerest slik at arbeidsflaten ikke blir skadet når hullsagen eller treboret kommer ut på undersiden.

8

Sliping av treoverflatene

 

Salonglys

 

Slip først forkantene på frontplatene med slipepapir 150 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip alltid synlige flater med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (150, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling. Tips: Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

9

Beise overflaten

 

Salonglys

 

Beising er en fargebehandling av treoverflater. Beis kan påføres ved hjelp av et finsprøytesystem. Beis beskytter ikke treets overflate. Først når det påføres lakk eller voks på overflaten, er den beskyttet.

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et rom med god ventilasjon, og unngå .

Ved beising med sprøytepistol må arbeidsflaten maskeres omhyggelig med folie eller gamle aviser. Vi anbefaler også at du bruker munnbind, vernebriller og hansker og arbeider i et rom med god ventilasjon. Legg vinkelen du holder på med over to bordbiter eller trebukker slik at den nesten svever. Du kan også teste beisen på et prøvestykke.

Sprøyt beisen på i jevne, parallelle baner som overlapper hverandre med ca fire centimerer til den synlige siden av vinkelen har fått en jevn farge. Deretter endrer du vinkelens stilling litt slik at også kantene får nok farge. Legg delene forsiktig til side til flatene har tørket helt.

På samme måte som når du påfører vann på treet, kan det også her reise seg trefibre. Disse fjerner du varsomt i åreretningen med slipepapir 220 eller 240 etter at lakken er tørr.

 

TIPS OM BEISING

Stryk alltid nedenfra og opp med kosten på loddrette flater. Da beis er tyntflytende og treoverflaten sterkt sugende, kan beisen ellers renne nedover og lage merker som det ikke er mulig å beise over. Disse merkene forblir derfor synlige.

 

10

Lakkering av frontvinkel

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Ved lakkering må du maskere arbeidsflaten omhyggelig og bruke munnbind, vernebriller og hansker.

Den valnøttbeisede frontvinkelen blir behandlet med en kvalitetslakk av polyuretan som består av to komponenter. Lakken påføres med sprøytepistol. Du blander klarlakk og herdemiddel iht. informasjon fra produsenten og fyller blandingen på sprøytepistolen. Deretter anbefaler vi at du justerer lakkstrålen i dysen ved hjelp av en prøveplate og lakkmengden på stillhjulet. Still inn lakkstrålen horisontalt eller vertikalt avhengig av sprøyteretningen på flater og kjegleformet på kanter.

Påfør først et tynt lag lakk. Begynn med kantene (løft vinkelen litt opp igjen). Deretter lakkerer du flatene i jevne, parallelle baner.

Etter en mellomsliping med 240 slipepapir bruker du den samme klarlakken til det andre lakkstrøket som til grunningen. Du kan nå påføre et litt tykkere lag lakk. Begynn med kantene, og lakker deretter flatene i jevne og parallelle baner.

11

Sammenskruing av akrylglass, frontvinkel og frontplate

 

Salonglys

 

Forhåndsbor den tilskårede matte akrylglassplaten med 4,5 mm stålbor oppe og nede på fem sammenskruingspunkter.

Legg deretter de to frontvinklene på forsidene, plasser akrylglassplaten og skru den fast med skruer med linsehode 4 x 17 mm. Bruk underlagsskiver for å få bedre trykkfordeling.

12

Montering av lysstoffrør 

 

Salonglys

 

Monter lysstoffrøret på bakveggen med forsenkede skruer 4 x 35 mm.

13

Montering av underkonstruksjonen på veggen og påskruing av frontplaten

 

Salonglys

 

Fest underkonstruksjonen til den veggen du ønsker med plugger. Merk av borehullene i henhold til plasseringen av bakvegghullene på veggen. Bruk ledningssøker for å kontrollere at det ikke er strømledninger eller vannrør i veggen der du vil bore.

Bor hullene i veggen med bormaskin eller borhammer og 6 mm stein-/betongbor avhengig av veggtype. Sug ut støvet fra hullene og stikk pluggene inn. Skru inn skruer som passer til opphengene. Bruk batteridrevet skrumaskin.

Til slutt skyver du frontplaten på underkonstruksjonen og fester den der med to forsenkede skruer 4 x 35 mm. Se også tipset om sammenskruing av to tredeler.

14

Ferdig!

 

Salonglys

 


Kilder, House of Bosch, Bosch.no
 
Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Anmeldelser