Partikkelfilter

Partikkelfilter klassifiseres avhengig av filtreringsgrad i henhold til EN 143:2000 og EN 149. R = Reusable. NR = Not Reusable

Fargekode Filterklasse Filtreringsgrad Filtreringsgrad
(NaCl) tørre partikler (parafinolje) våte partikler
EN 143 EN 443 EN 149 EN 143 EN 149 EN 143 EN 149
Hvit P1* FFP1* 80% 80% 80% 80%
Hvit P2** FFP2** 94% 94% 94% 94%
Hvit P3*** FFP3*** 99,95% 99% 99,95% 99%

* Ikke mot væskeaerosoler, radioaktive- og kreftfremkallende stoffer, mikroorganismer
   (bakterier, virus, sporer) eller mot biokjemiske stoffer (ensymer, hormoner).


** Ikke mot mikroorganismer (bakterier, virus, sporer) eller mot biokjemiske stoffer
     (ensymer, hormoner).


*** Beskytter mot alle typer partikler.

En høyere klasse dekker også inn de lavere, dvs. P3 dekker inn både P1 og P2.
Filteret skal byttes når filteret er skadet eller ved økt pustemotstand.

Partikkelfilter beskytter kun mot partikler.