Coward.no


G.Coward AS er sertifisert i henhold til ISO standardene 9001 for kvalitet og 14001 for Miljø.

Dette viser at vi har etablert ledelses-system og rutiner i henhold til de strenge kravene i standardene. Gjennom disse systemene sikrer vi deg om kunde at du handler hos en virksomhet som har etablerte rutiner på hele prosessen fra leverandørkontroll og innkjøp til varen er levert og fakturering er gjennomført.

  • Gjennom 14001 sertifiseringen jobber vi for å nå bærekraftsmålene og redusere vårt miljømessige fotavtrykk.
  • Gjennom 9001 sertifiseringen har vi innarbeidet rutiner for å sikre deg som kunde en konsistent høy kvalitet.

Vi jobber aktivt med å forbedre oss slik at vi er en virksomhet som driver effektivt og lønnsomt slik at vi over tid vil være en attraktiv samarbeidspartner for deg som kunde, både på grunn av kvalitet og kontroll og på grunn av effektivitet og konkurransedyktige betingelser.