Førstehjelpskurs - Norsk grunnkurs


Denne artikkelen/innholdet er laget av vår samarbeidspartner Skydda Norge

2017-03-02

Forkunnskapskrav: Ingen.

Kurslengde: Inntil 6 timer.

Instruktør: Instruktør er sertifisert av Norsk Førstehjelpsråd i samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd. 

Maks. antall deltakere: 12 pers. per instruktør.

 

Målgruppe

Vi anbefaler alle å gå på livreddende førstehjelpskurs med jevne mellomrom.

 

Mål

Etter godkjent kurs skal deltakeren:

 • Kunne vurdere hvor hjelp skal søkes, og varsle riktig instans
 • Kunne initial vurdering
 • Kunne korrekt HLR
 • Kunne beherske ulike metoder for fjerning av fremmedlegeme i halsen
 • Kjenne til akutte livstruende sykdommer
 • Kunne opptreden på skadested
 • Kunne behandling/prosedyrer ved hverdagsulykker

 

Innhold

 • Varsle riktig instans
 • Undersøkelse av hjelpeløs person
 • Sideleie
 • HLR
 • Kjeden som redder liv
 • Teknikk/prosedyre ved fremmedlegeme i luftveiene
 • Akutte livstruende sykdommer
 • Opptreden på skadested
 • Fjerning av hjelm
 • Hverdagsulykker (forbrenning, etseskader, brudd, sår, ytre blødninger etc.)
 • Oppsummering og avslutning

 

Øvrig

For å sikre kvaliteten på opplæringen vil deltakerne gjøre en evaluering på slutten av kurset. Etter fullført kurs utstedes kursbevis. 

 

Denne artikkelen ble først publisert av Skydda Norge