IP-Tetthetsgrader

IP-systemet (fra engelsk International Protection eller Ingress Protection) er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. Kapslingsgraden angis med bokstavene «IP» etterfulgt av to sifre hvor det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander for eksempel støv, eller beskyttelse for solide objekter. Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig inntrengning av vann. Det er i tillegg lagt til 9K, som betyr at produktet skal tåle høytrykkspyling med varme. Dersom det ikke finnes noe krav til utstyrets beskyttelse mot noen av kategoriene erstattes sifferet med «X».

OBS: Ikke alle produsenter velger å oppgi IP klassifiseringer, på hver enkelte produkter

Begrensninger til IP-rangeringer

Det er noen interessante ting med disse testene som ikke er vanlig kunnskap.

  • Rangeringene indikerer ikke at det testede produktet kan fungere når det er nedsenket i vann innenfor det klassifiserte området.
  • Kjemisk eksponering er heller ikke tillatt, dette kan også omfatte saltvann, og det er derfor det alltid er best å skylle dem med vann fra springen etterpå.

IP-Tetthetsgrader ekesmpelIP-Tetthetsgrader ekesmpel

Tabell for IP støvtetthetsrating

Første siffer

Siffer Beskyttelse av utstyret mot faste partikler Beskyttelse av personer mot farlige deler med
0 Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse
1 Større enn 50 mm Store kroppsdeler
2 Større enn 12,5 mm Finger, 12,5 mm diameter
3 Større enn 2,5 mm Verktøy, 2,5 mm diameter
4 Større enn 1 mm Tråd, 1 mm diameter
5 Støvbeskyttet Beskytter støv som kan skade produkt/innmat
6 Støvtett Komplett beskyttelse mot støvgjennomtregning

Tabell for IP vanntetthetsrating

Andre siffer

Siffer Beskyttelse mot inntrengning av vann Detaljer
0
Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse
1 Vertikale drypp Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning
2 Vertikale drypp ved helning opp til 15° Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen
3 Dusj/regn Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning
4 Sprut fra alle kanter Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
5 Spyling fra alle kanter Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
6 Kraftig spyling fra alle kanter Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
7 Kortvarig neddykking i vann Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)
8 Varig neddykking Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret

Fukt i lykter

I vårt nordiske klima er det ikke til å unngå at det oppstår fukt i lykter. Det henger sammen med at temperatur og fuktighet kan variere veldig. Ingen lykt uansett vanntetthetsgrad / kapslingsgrad kan forhindre all form for fukt, men vi vil forklare hvorfor dette oppstår og når det sees på som et problem.

Hvorfor kommer det fukt og dugg i lykter?

Luft opptar mer vanndamp jo høyere temperaturen er. Dette måles i relativ luftfuktighet, der 100% er maksimal fuktighet i luften på den aktuelle temperaturen. Når luften ikke kan oppta mer fuktighet, sier man at luften er mettet. Senkes temperaturen når luften er mettet, vil den overflødige fuktigheten bli skilt ut som væske, små duggdråper eller kondens. For å fjerne problemet med kondens må en redusere vanninnholdet i luften, eller øke temperaturen igjen. Dersom temperaturen stiger igjen vil luften ta tilbake den tidligere avgitte fuktigheten og dugg og fukt forsvinner igjen. Temperatursvingninger og høy luftfuktighet gir ofte kondens på innsiden av lykteglasset. Dette skyldes at lykteglasset ikke absorberer varme og kulde og skifter derfor temperatur raskt.

Når er fukt et problem?

Fukt og mindre kondens som oppstår som nevnt over sees på som normalt og er ikke noe å bekymre seg for. Fukt blir først et problem når det oppstår større mengder kondens eller vann i lykten, kondensen har da gått over i dråper som kan sees i glasset på lykten som da kan påvirke lyktens funksjon.