Nålrullelagre

Nålrulle og bur sammenstillinger

SKF nålrulle og bur sammenstillinger er selvforsynt, klare til montering. I bruksområder der skaftet og husboringen kan fungere som løpebaner, kan enhetene brukes til å lage lagerarrangementer som krever minimal radial plass.

Se produkter

Trekkede nålrullelager

SKF Trekkede nålrullelager har en dypt trukket, tynnvegget ytre ring. Trekkrullelager med trukket kopp brukes typisk i applikasjoner der husboringen ikke kan brukes som en løpebane for en nålevalse- og merdaggregat, men hvor det kreves et veldig kompakt og økonomisk lagerarrangement. Disse lagrene er montert med en tett interferenspassning i huset. Dette muliggjør en enkel og økonomisk utforming av husboringen, ettersom skuldre eller snapringer ikke er nødvendig for å plassere lageret aksialt.

Se produkter

justerings nålrullelagre

 

SKF justeringsnålrullelagre har en ytre ring med en kuleformet (konveks) ytre overflate. To polymerseteringer med en sfæret (konkav) innvendig overflate er innkapslet i en tegnet stålstylse og er montert over den ytre ringen.

Se produkter

Nålrullelager med maskiniserte ringer

Kompakt løsning med stor bæreevne og høy stivhet, laget av karbonkrombærende stål, levert med eller uten flenser på den ytre ringen og med eller uten en indre ring.

Se produkter

Universal skjøtlager

SKF universalleddlager er produsert med kaldsmidde eller bearbeidede nålelager med kopp, med en lukket ende, og er til bruk i forskjellige bruksområder. De brukes i bilindustrien, for skjøter i propellaksler for kommersielle kjøretøyer, og også i andre bransjer, for spesielle bruksområder.

Se produkter

Nålrullelager komponenter

SKF leverer både innerringer for nålrullager og nålruller som separate komponenter.

Se produkter

Kombinerte nålerullager

SKF kombinerte nålrullelagre består av et radielt nålrullelagre kombinert med et trykklager. De har plass til både radiale og aksiale belastninger. De er spesielt egnet for bruksområder der andre typer lokalisering av lagerarrangementer opptar for mye plass, eller der aksiale belastninger er for tunge, hastighetene er for høye, eller smøremidlet er utilstrekkelig for arrangementer med enkle skyveskiver.

Se produkter

Nålrull trykk lager

SKF nålrulltrykklagrene er utstyrt med et formstabilt hus for pålitelig å beholde og lede et stort antall nålruller. Lagring av nålerull gir en høy grad av stivhet innenfor et minimum aksialt rom. I bruksområder der ansiktene til tilstøtende maskinkomponenter kan tjene som baner, tar nålens rullelager ikke mer plass enn en konvensjonell skyvespyler.

Se produkter