Hvordan bygge en barnebenk.

Barnekrakk

 

Innledning

Vi kan bidra med en barnekrakk som er enkel å bygge, og som du kan male i mange forskjellig farger. Eller du kan male den sammen med barna, noe de garantert vil sette pris på!

Følgende byggebeskrivelse gjelder fiberplate (MDF) med medium tetthet og en tykkelse på 19 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende. La helst byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige delene.

Av stabilitetsårsaker består selve krakken av to deler som er plassert over hverandre: En bordformet sokkel av underplate og skruelister og den synlige delen som består av benvinkler og seteplate. Frontplaten er kun til pynt og kan ha hvilken som helst form.

 

Nødvendig elektroverktøy:

Stikksag (universal)

Universal (lett)

Batteridrevne bor-/skrumaskiner (ekspert)

Batteridrevet skrumaskin (lett)

Finsprøytesystem (universal)

 

Hjelpemidler:

  • Trebor
  • Forsenker
  • Slipepapir, grovhet 120–240
  • Målestokk, myk blyant, viskelær, blyantspisser
  • Bordbukker
  • Tresparkel eller kitt

Nødvendige materialer:

  • Fiberplate (MDF) med middels tetthet
  • Heltre, gran
  • Treskruer
  • Lakk

 

Nr.AntallBetegnelseLengdeBreddeTykkelseMateriale

0

1

Seteplate

400 mm

200 mm

19 mm

MDF

1

1

Underplate

362 mm

162 mm

19 mm

MDF

2

4

Beinplater, brede

181 mm

80 mm

19 mm

MDF

3

4

Beinplater, smale

181 mm

61 mm

19 mm

MDF

4

4

Skrulister

150 mm

45 mm

45 mm

Heltre, gran

5

1

Front-/figurplate

300 mm

220 mm

19 mm

MDF

6

2

Motivplater

370 mm

270 mm

19 mm

MDF

7

ca. 16

Treskruer, 3,5 x 40 mm

       

8

ca. 12

Treskruer, 4 x 50 mm

       

9

8

Treskruer, 3,5 x 35 mm

       

 

1

Skru sammen benvinklene

 

Barnekrakk

 

Forhåndsbor de brede benplatene (som skal skrus sammen med de smale benplatene) med bormaskin og 4 mm trebor. Forsenk borehullene på utsiden i skruehodestørrelse. På den måten kan skruehodene sparkles igjen senere, slik at de ikke vises etter overflatebehandlingen. Skru en bred og en smal benplate sammen i vinkel med forsenkede skruer 3,5 x 40 mm.

 

TIPS FOR SKRUING AV TO TREDELER

Forhåndsbor den første delen det skal skrus i med 0,5 til 1 mm større diameter enn skruediameteren. Hullet for skruehodet bør forsenkes. Forhåndsbor alltid hullet i den delen det bores i sist med 1 mm mindre diameter enn skruediameteren.

 

2

Forhåndsbore skruelister

 

Barnekrakk

 

De fire skruelistene skal skrus fast i benvinklene. Forhåndsbor derfor skruelistene fra to sider med bormaskin og 5 mm trebor. Det er viktig å bore hullene vekselvis på hver side, men aldri i samme høyde, slik at skruene ikke kan treffe hverandre inni listene.

3

Sette sammen underplate og skruelister

 

BarnekrakkBarnekrakkBarnekrakk

 

Legg underplaten på bordbukker og posisjoner deretter skruelistene på platen slik at de flukter med hjørnene. Marker innsiden av skruelistene på underplaten med blyant. Disse kvadratiske feltene viser hvor skruelistene skal monteres under underplaten. Tegn diagonale linjer ut fra hjørnene for å finne midtpunktet.

Forhåndsbor underplaten gjennom midtpunktene med bormaskin og 4 mm trebor. Forsenk hullene slik at skruehodene senere ikke stikker ut over overflaten. Posisjoner skruelistene i hjørnene og skru dem fast gjennom underplaten med forsenkede skruer 3,5 x 40 mm.

4

Sette sammen benvinkler og sokkel

 

Barnekrakk

 

Plasser sokkelen som består av underplate og skruelister, på arbeidsordet slik at listene peker oppover. Plasser benvinklene (satt sammen i arbeidstrinn 1) mot skruelistene. Skru benvinklene og skruelistene sammen gjennom de forhåndsborede hullene. Bruk batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 4 x 50 mm. For de to skruene på innsiden av skruelistene er det nødvendig å løsne listene fra underplaten. Avstanden mellom listene er ikke stor nok for den batteridrevne skrumaskinen.

5

Skru på seteplaten

 

Barnekrakk

 

Bor fire hull i underplaten med bormaskin og 4 mm trebor. Forsenk hullene på undersiden. Legg seteplaten på et flatt underlag og plasser sokkelen oppå slik at den flukter med hjørnene. Skru platen fast til rammen med batteridrevet skrumaskin og forsenkede skruer 3,5 x 40 mm. Selve krakken er nå ferdig.

6

Skjære ut figur fra frontplaten

 

Barnekrakk

 

Frontplatene som monteres på hver ende, gjør krakken ekstra morsom. I PDF-filen (lastes ned) finner du sjabloner du kan bruke som motiver. Men du kan også bruke fantasien og finne egne motiver!

Fest frontplaten med den avmerkede figuren til arbeidsbordet ved hjelp av tvinger. Bruk alltid underlag for å unngå merker på arbeidsemnet. Skjær ut figuren med stikksag og kurvesagblad.

7

Feste figur-/frontplatene til skammelen

Bor to hull gjennom den smale enden av benene med bormaskin og 4 mm trebor. Forsenk hullene på baksiden. Fest platen med tvinger i ønsket høyde eller i henhold til tegningen. Til slutt skrur du fast platen gjennom benene bakfra ved hjelp av den batteridrevne skrumaskinen og forsenkede skruer 4 x 90 mm.

8

Forberede overflater

 

BarnekrakkBarnekrakk

 

For å få så fine overflater som mulig, bør du behandle dem før du setter sammen møbelet. Dette er spesielt viktig ved bruk av tokomponentslakk.

Sparkle først igjen alle skruehullene i MDF-flatene med tresparkel eller kitt. Etter at det er tørt (se informasjon fra produsenten!), sliper du ned områdene med slipepapir 120.

Slip først kantene på alle MDF-delene med slipepapir 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. MDF-flatene sliper du med slipemaskin og slipepapir, korning 180.

9

Overflatebehandling

 

Barnekrakk

 

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør grunningsfylleren med en rulle eller eventuelt med et fargesprøytesystem. La det tørke godt.

Hvis du vil påføre et annet materiale med finsprøytesystemet i neste trinn, bør fargebeholderen skiftes.

 

MDF-TIPS

MDF har sterkt sugende overflater. Spesielt kantene er det viktig å vie ekstra oppmerksomhet – rettere sagt: flere lag. Ved å bruke MDF med grunningsfolie, slipper du å påføre fyller (som tetter igjen sugende flater). Dette gir et perfekt malingsresultat uten påføring av fyller, i alle fall på flatene. Finslip de ferdiggrunnede flatene og kantene, øk korningen på slipepapiret fra 180 via 220 til 240.

 

10

Lakkere synlige flater

 

Barnekrakk

 

Fyll lakk inn i fargebeholderen og tynn eventuelt ut med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Lakkstrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter. Lakker helst de innvendige kantene først, deretter de utvendige kantene og til slutt flatene. Flatene skal lakkeres i jevne, parallelle baner.

Vil du lakkere med ulike farger på de samme flatene, må du bruke sjabloner som du limer fast. Da unngår du at fargene blandes med hverandre.

 

LAKKERINGSTIPS

Lakk finnes i mange varianter og prisklasser. Avgjørende for hvilken type du bør velge, er bearbeidbarhet, ditt tekniske utstyr hjemme, krav til kvalitet og overflatens holdbarhet. Be om råd i faghandelen. Og hvis du ikke har noe særlig erfaring med lakkering, anbefaler vi at du øver litt på en testplate. Det raskeste og beste resultatet oppnår du med akryllakk. Den er vannløselig og tilgjengelig i mange ulike farger i ethvert byggvarehus. Det påføres ekstra enkelt og raskt med et finsprøytesystem.

 

11

Ferdig!

 

Barnekrakk

 


 Kilder, House of Bosch, Bosch.no


Juridisk informasjon

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.


 

Anmeldelser